Publicaties

Nidos verzorgt publicaties over de interculturele bescherming en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Dat doen we op eigen initiatief maar ook in samenwerking met andere organisaties. Het delen van onze kennis en expertise is onze manier om het beleid voor deze jongeren, zowel nationaal als internationaal, op de agenda te zetten en verder te verbeteren.

Interculturele pedagogische visie op de begeleiding van amv’s

Werken in een interculturele context vraagt om culturele sensitiviteit. Deze presentatie geeft een inkijkje in de culturele verschillen en de ervaringen van de jongeren tijdens hun vlucht en na aankomst in Nederland. Wat hebben ze nodig en hoe zorg je ervoor dat ze zelfredzaam zijn met 18 jaar? Wie de culturele achtergrond van amv’s kent, sluit beter aan op de belevingswereld van elk individueel kind. Dit helpt om ze beter te begrijpen en te begeleiden. Daarnaast ontdek je welke vaardigheden nodig zijn op het gebied van interculturele communicatie.


Informatiebrochure voor opvangouders

Bij Nidos zijn we ervan overtuigd dat opvang en wonen in gezinsverband (OWG) met een link naar de eigen cultuur het beste werkt voor jongeren. Speciaal voor opvangouders stelden we een uitgebreide informatiebrochure samen. Behoefte aan brochures in het Chinees, Frans, Farsi, Somalisch, Arabisch en Portugees? Neem dan contact op met ons kantoor in Utrecht of de begeleider Opvang en Wonen in Gezinsverband (OWG) van Nidos.
Alleenstaande minderjarigen uit Eritrea in Nederland

In dit onderzoeksrapport lees je over de factoren die de veerkracht van Eritrese en Syrische jongeren bevorderen of juist belemmeren.


Trust and the Triggers of Trauma

Vertrouwen staat centraal in de begeleiding van vluchtelingen. Dit onderzoeksrapport (met samenvatting) gaat in op de betekenis van vertrouwen en de vertrouwensrelatie tussen Eritrese amv’s en hun begeleiders.


Culturele Aansluiting

Deze e-learning module gaat over het cultuursensitief en trauma-geïnformeerd begeleiden van gevluchte jongeren. Het is een onlinetraining voor jeugdbeschermers, mentoren en coaches.

Lees meer »