Amv’s worden 18 jaar. En dan?

‘Overgang bij amv’s met verblijfsvergunning die 18 jaar worden’

Nidos stelde samen met de VNG en het ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuwe handreiking samen over de overgang van amv’s met verblijfsvergunning die 18 jaar worden. De handreiking biedt ook informatie over de periode erna, of het nu gaat om volledig zelfstandig wonen of verlengde opvang.

Proces in stappen

Amv’s kunnen in de aanloop naar hun 18e verjaardag zelf kiezen wat ze willen: volledig zelfstandig wonen of nog een tijdje in het opvanggezin of de kleinschalige woonlocatie blijven. Het is belangrijk dat de jongere een afgewogen keuze maakt en een route uitstippelt die bij hem past. In de handreiking staat dit proces helder en stapsgewijs uitgelegd om de overgang soepel te laten verlopen. Daarnaast biedt deze handreiking een basis voor lokale samenwerkingsafspraken tussen de gemeente, Nidos en de contractpartner(s).

Verlengde opvang

De ‘verlengde opvang’ is één van de opties waarvoor een amv kan kiezen. Deze is door het Rijk mogelijk gemaakt omdat de overgang van ‘opvang’ naar een volledig zelfstandig leven voor sommigen niet eenvoudig is. Dit betekent dat 18-jarige amv’s met een verblijfsvergunning sinds 1 januari 2023 mogen instromen in de verlengde opvang. In de praktijk blijven ze dan in hun opvanggezin of de kleinschalige opvang wonen, inclusief begeleiding. Doel van de verlengde opvang: zorgen dat de stijgende lijn van ‘wonen en begeleiding’ intact blijft zodat de zelfredzaamheid en integratie van de jongere verder wordt bevorderd. Hierin staan het belang én de eigen regie van de jongere centraal. De verwachting is dat deze regeling de overgang naar meerderjarigheid versoepelt en dat de amv’s ‘zachter’ in de Nederlandse samenleving landen.