Over Nidos

Jonge vluchtelingen begeleiden met hoofd en hart

Nidos is al meer dan veertig jaar de enige voogdij- en opvangorganisatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Dit zijn kinderen en jongeren die zonder ouders hun thuisland zijn ontvlucht. Bijvoorbeeld door oorlog of armoede. Zodra ze in Nederland zijn, nemen we het tijdelijke voogdijschap op ons en regelen we opvang. Daarna blijven we bij ‘onze’ jongeren betrokken: we helpen ze bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid, begeleiden ze bij het omarmen van het alledaagse leven in Nederland of werken samen toe naar een veilige terugkeer.

Bij Nidos willen we jongeren graag bieden wat ze bij hun vlucht zijn kwijtgeraakt: respect, begeleiding, veiligheid en bescherming.

Onze missie

Als wettelijk voogd van amv’s bekommeren we ons om hen en hun toekomst. Onze begeleiding is gericht op het bieden van veiligheid, persoonlijke ontwikkeling en perspectief.

Lees onze hele missie hier

Onze visie

We gaan uit van de veerkracht van de kinderen en jongeren waarover we ons ontfermen. Ons standpunt is: ‘Er is niks mis met ze. Ze missen iets’.

Lees onze hele visie hier

Veerkracht van onze jongeren

Vluchtelingenkinderen hebben vaak al veel meegemaakt als ze in Nederland aankomen. Deze ervaringen zijn de basis van Nidos’ vernieuwde Veerkracht-methodiek. Deze methodiek is bedoeld voor de jeugdbeschermers die deze kinderen begeleiden en is gericht op het versterken van veerkracht en autonomie.

Lees meer

Professionele expertise om te delen

Nidos heeft een eigen leerstoel bij de Rijksuniversiteit Groningen bekleed door hoogleraar prof. dr. M. Smit. De leerstoel stelt zich ten doel bij te dragen aan wetenschappelijke theorievorming, onderzoek, onderwijs en kennisverspreiding met betrekking tot alleenstaande minderjarige vluchtelingenkinderen -waaronder de slachtoffers van mensenhandel- en hulpbehoevende kinderen in onder toezicht gestelde vluchtelingengezinnen, hun ontwikkeling en zorgbehoeften in Nederland of elders.

Lees meer

Onze visie op terugkeer

Nidos begeleidt alleenstaande minderjarige vreemdelingen richting hun toekomstperspectief. Terugkeer naar het land van herkomst kan zo’n perspectief zijn. Het is in de eerste plaats aan de overheid om onderzoek te doen naar adequate opvang. Nidos gaat in dit soort procedures na of dit onderzoek in lijn is met de terugkeervisie van Nidos. Deze visie bestaat uit een aantal elementen die tezamen maken dat er sprake is van een duurzaam terugkeerperspectief van een minderjarige.

Lees meer over onze visie op terugkeer

Interculturele pedagogische visie op de begeleiding van amv’s

Werken in een interculturele context vraagt om culturele sensitiviteit. Het vraagt ook om kennis hebben van de culturele verschillen en de ervaringen van de jongeren tijdens hun vlucht en na aankomst in Nederland. Want wie de culturele achtergrond van amv’s kent, sluit beter aan op de belevingswereld van elk individueel kind. Dit helpt om ze beter te begrijpen en te begeleiden. In onze interculturele pedagogische visie krijg je inzicht in hoe je achterhaalt wat ze nodig hebben en hoe je ervoor zorgt dat ze zelfredzaam zijn met 18 jaar. Daarnaast ontdek je welke vaardigheden nodig zijn op het gebied van interculturele communicatie.

Download de presentatie van onze interculturele pedagogisch visie

De interculturele pedagogische visie is verkrijgbaar in boekvorm

Onze organisatie

Nidos treedt op verzoek van het Ministerie van Justitie op als voogd van alleenstaande asielzoekerskinderen. We deden onze eerste ervaringen ruim veertig jaar geleden op toen we voogd werden van minderjarige, alleenstaande Vietnamese bootvluchtelingen. En nog steeds is dat wat we doen: ons over alleenstaande vluchtelingen ontfermen die Nederland in hun eentje binnenkomen. We werken landelijk, zijn onafhankelijk en hebben zo’n 450 jeugdbeschermers die als voogd optreden. Dat doen we conform alle strenge kwaliteitseisen én op de Nidos-manier: professioneel en deskundig, met hart voor elke individuele jongere.

Lees meer over onze organisatie

Jongeren en opvangouders denken met ons mee

Nidos vindt het belangrijk om jongeren en opvangouders een stem te geven. Want als we weten welke ervaringen ze hebben, kunnen we ons werk steeds verder verbeteren. Zo helpen we met name jongeren een stap verder. Door hen mee te laten praten en mee te laten doen, nemen hun autonomie en veerkracht toe en groeit hun vermogen invloed uit te oefenen op het eigen leven.

Lees meer over cliëntparticipatie