Samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen

Nidos heeft een eigen leerstoel bij de Rijksuniversiteit Groningen bekleed door hoogleraar prof. dr. M. Smit. De leerstoel stelt zich ten doel bij te dragen aan wetenschappelijke theorievorming, onderzoek, onderwijs en kennisverspreiding met betrekking tot alleenstaande minderjarige vluchtelingenkinderen -waaronder de slachtoffers van mensenhandel- en hulpbehoevende kinderen in onder toezicht gestelde vluchtelingengezinnen, hun ontwikkeling en zorgbehoeften in Nederland of elders.

De Rijksuniversiteit Groningen heeft op dit moment twee onderzoekers die promotieonderzoek doen binnen de leerstoel. Eén onderzoeker voert onderzoek uit naar de rol van de transnationale familie op belangrijke beslissingen van amv’s èn één onderzoeker doet onderzoek naar de overgang van amv’s naar zelfstandigheid wanneer zij 18 jaar worden.
Beide onderzoekers zijn overigens nauw betrokken bij het herdefiniëren van het begrip zelfredzaamheid van amv’s.

Naast de Rijksuniversiteit Groningen zoekt Nidos ook de samenwerking met andere instituten. Doel is om de kennis over amv’s te waarborgen en hun positie in Nederland en Europa te verbeteren.