Veerkracht-methodiek

Ervaringen zijn de basis

Nidos heeft, als gecertificeerde jeugdbeschermingsinstelling voor vluchtelingen, de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan met alleenstaande minderjarigen vluchtelingen (amv’s) uit onrustige en onveilige delen van de wereld. Maar ook met kinderen die met hun ouders zijn gevlucht en voor wie de opvoedingssituatie, vaak tijdelijk, onveilig is. Deze ervaringen zijn de basis van Nidos’ vernieuwde methodiek voor de jeugdbeschermers die deze kinderen begeleiden.

Veerkracht, eigen regie en zelfredzaamheid

De methodiek sluit aan bij lessen uit het verleden en stelt het belang van het kind voorop. Ze heeft als doel de veerkracht en autonomie van amv’s – of van vluchtelingengezinnen waarvan de kinderen onder toezicht zijn gesteld – te versterken, hun invloed op het eigen leven te vergroten en om voldoende zelfredzaamheid te bereiken om het eigen leven (weer) op te pakken. Dit ongeacht het verblijfsperspectief. De begeleiding van vluchtelingenkinderen die onder voogdij staan, komt grotendeels overeen met de manier waarop gezinnen die onder toezicht zijn gesteld worden begeleid. Daarom heeft Nidos ervoor gekozen één methodiek te ontwikkelen.

Onze methodiek

Wij hebben als Nidos een eigen methodiek ontwikkeld voor interculturele jeugdbescherming: Veerkracht Versterken van Vluchtelingenkinderen. De methodiek vindt haar basis in onze pedagogische visie, die tot stand is gekomen op basis van jarenlange ervaring en kennis met de doelgroep. Door onze interculturele methodiek sluiten we op professionele wijze nog beter aan bij de leefwereld van de kinderen en gezinnen.

Veerkracht Versterken van Vluchtelingenkinderen

Vluchtelingenkinderen hebben vaak al veel meegemaakt als ze in Nederland aankomen. Daar bovenop krijgen ze te maken met cultuurverschillen, stressvolle procedures en onzekerheden waardoor de begeleiding van deze kinderen specifieke kennis en vaardigheden vergt. Nidos heeft, als gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming voor vluchtelingen, de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan met alleenstaande minderjarigen vluchtelingen (amv’s) uit onrustige en onveilige delen van de wereld. Maar ook met kinderen die met hun ouders zijn gevlucht en voor wie de opvoedingssituatie, vaak tijdelijk, onveilig is. Deze ervaringen zijn de basis van Nidos’ vernieuwde methodiek voor de jeugdbeschermers die deze kinderen begeleiden.

In de begeleiding staat het maken van contact met de jongeren en gezinnen centraal. De methodiek sluit aan bij lessen uit het verleden en stelt het belang van het kind voorop. Ze heeft als doel de veerkracht en autonomie van amv’s – of van vluchtelingengezinnen waarvan de kinderen onder toezicht zijn gesteld – te versterken, hun invloed op het eigen leven te vergroten en voldoende zelfredzaamheid te bereiken om het eigen leven (weer) op te pakken. Dit ongeacht het verblijfsperspectief. Alle jeugdbeschermers bij Nidos worden getraind in deze methodiek.

Meer over onze methodiek

Rechten van het Kind

Jeugdbescherming van vluchtelingenkinderen gaat in de eerste plaats over opgroeien in veiligheid. In aansluiting op onze wettelijke taak als gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming maar ook in aansluiting op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, staat het belang van het individuele kind daarbij voorop.

Dat betekent dat bescherming ook gaat over belangenbehartiging, over ontwikkeling, over het toewerken naar zelfredzaamheid en in de erkenning van kinderen als participant in de uitoefening van die wettelijke taak. Kinderen hebben daarmee het recht gehoord te worden, recht op privacy en recht op vrije meningsuiting.