Cliëntparticipatie

Nidos vindt het belangrijk om jongeren en opvangouders een stem te geven. Want als we weten welke ervaringen ze hebben, kunnen we ons werk steeds verder verbeteren. Zo helpen we met name jongeren een stap verder. Door hen mee te laten praten en mee te laten doen, nemen hun autonomie en veerkracht toe en groeit hun vermogen invloed uit te oefenen op het eigen leven.

‘Wat vind jij ervan?’

In de begeleiding en opvang staat de inbreng van jongeren centraal. Die is voor ons een graadmeter voor hoe we het doen en of we iets moeten verbeteren. De inbreng is ook bedoeld om jongeren veerkrachtig en zelfbewust te maken. We stimuleren ze dan ook hun mening te geven over alles wat ze belangrijk vinden. Dat doen we tijdens de begeleiding maar ook daarna, als de voogdij eindigt.

Jouw mening telt, tijdens én na de begeleiding

Jongeren hebben het recht om gehoord te worden. Ze hebben ook recht op privacy én op vrije meningsuiting. Dat betekent bij Nidos dat ze mogen meepraten – en soms meebeslissen – over zaken die hen aangaan. Hiermee groeit hun autonomie, veerkracht en zelfbewustzijn. Want nadenken over wat je van iets vindt en dat durven uitspreken, zorgt ervoor dat je steeds steviger in je schoenen staat. Zo ervaren ze al tijdens de begeleiding hoe ze invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leven.

Begeleidingsplannen

De mening van de jongeren helpt Nidos ook om de begeleiding te verbeteren. Daarom nodigen we ze proactief uit hun mening te ventileren. Onze begeleidingsplannen helpen daarbij. Daarin vragen we ze bijvoorbeeld wat ze van het contact met de jeugdbeschermer vinden. En hoe veilig ze zich voelen. Ook het formuleren van eigen doelen hoort erbij. Allemaal om de begeleiding effectiever te maken en de zelfstandigheid van de jongeren te bevorderen.

Einde voogdij

Ook aan het einde van de voogdij vragen we jongeren om hun mening. Hoe tevreden ben je over je voogd? Heb je je doelen behaald? Hiervoor gebruiken we een speciaal ‘einde voogdij’-formulier. Daarin komen ook zaken aan bod over wonen, netwerk, onderwijs, vrije tijd en toekomst.

Trusted Juniors en Connected Youngsters

Bij Nidos horen we graag van de jongeren zelf wat zij van onze begeleiding en jeugdbescherming vinden. Zo is er de groep Trusted Juniors: ervaringsdeskundige jongeren tot 21 jaar die gevraagd en ongevraagd advies geven op wat beter kan binnen Nidos. We hebben ook een groep Connected Youngsters: voormalige alleenstaande minderjarige vluchtelingen die ons adviseren, onderling ervaringen delen en elkaar ondersteunen.

Trusted Juniors (TJ’s)

De Trusted Juniors zijn een groep ervaringsdeskundige jongeren tot 21 jaar. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies op wat beter kan binnen Nidos. Doel: het verbeteren van de begeleiding voor alle jongeren die onder voogdij van Nidos staan. Trusted Juniors gaan hiervoor onder meer in gesprek met de Nidos-bestuurder en voeren audits uit in de regio’s aan de hand van bepaalde thema’s.

Connected Youngsters (CY's)

De Connected Younsters zijn een groep van zeven voormalig alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Ze willen een community oprichten voor jongeren vanaf 18 jaar om ervaringen te delen, elkaar te ondersteunen en te adviseren. CY’s adviseren ook Nidos.

Opvangouders delen ervaringen

De ervaringen van opvangouders zijn goud waard. Gelukkig delen ze die met elkaar en met ons. Hiervoor organiseren jaarlijks drie Nidos-regio’s een zogenoemd World Café. Dit zijn bijeenkomsten waarin opvangouders tips en ervaringen uitwisselen met elkaar en met Nidos over een bepaald thema. Meer weten over de rol van opvangouders in het leven van onze jongeren?

Klik hier

Wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijke onderzoeken naar alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) zijn de ervaringen van jongeren en opvanggezinnen onmisbaar. Zelf heeft Nidos een eigen leerstoel bij de Rijksuniversiteit Groningen waarin onderzoek naar amv’s centraal staat. Ook ontvangen we regelmatig verzoeken van hbo-studenten die afstuderen op een thema dat gelieerd is aan amv’s. Nidos-medewerkers begeleiden studenten. We gebruiken de wetenschappelijke kennis en inzichten  ook om onze eigen amv-begeleiding te verbeteren.

‘Welkom in het World Café!

Nidos organiseert elk jaar zogenoemde World Cafés voor jongeren en opvangouders. Dat doen we al sinds 2008. Tijdens deze bijeenkomsten draait alles om kennisuitwisseling en het delen van ervaringen. De World Cafés leveren ook waardevolle tips op voor de jongeren, de opvangouders én Nidos. Want de levendige inbreng die we tijdens de World Cafés zien, geven ons een goed beeld van de behoeften die er zijn.