Onze organisatie

Nidos is een landelijke voogdijorganisatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). We werken onafhankelijk en hebben zo’n 450 jeugdbeschermers voor de jongeren, ondersteund door veel Nidos-collega’s achter de schermen. Aantallen fluctueren op basis van de instroom van jongeren. We doen ons werk conform alle strenge kwaliteitseisen én op de Nidos-manier: professioneel en deskundig, met hart voor de jongeren.

De Nidos historie

Nidos is ontstaan uit Stichting De Opbouw. Deze stichting was erbij toen Nederland veertig jaar geleden duizenden Vietnamese bootvluchtelingen opving. De alleenstaande minderjarigen onder hen kwamen bij De Opbouw terecht die het voogdijschap op zich nam. De ervaringen die vanaf toen zijn opgedaan, vormen de stevige basis waarop Nidos vandaag de dag met veel kennis en expertise opereert.

Lees meer over onze historie

Nidos is een gecertificeerde instelling

Nidos is door het Keurmerkinstituut gecertificeerd als jeugdhulpverlener ‘die verantwoorde zorg van goede kwaliteit levert’. In de Jeugdwet is vastgelegd dat dit profiel op elke jeugdhulporganisatie van toepassing móet zijn om jeugdhulp te verlenen. Het certificaat is voor ons het onafhankelijke bewijs dat we met onze aanpak goed voor onze kwetsbare doelgroep zorgen.

keurmerkinstituut logo

Lees meer

Nidos in één oogopslag

De mensen achter Nidos

De mensen achter Nidos zijn keien in hun vak. Met minder nemen we geen genoegen. Want jeugdhulp móet van goede kwaliteit zijn. Daarom werken er alleen professionals bij ons die dagelijks met hoofd en hart voor de kinderen en jongeren in touw zijn. Van onze jeugdbeschermers tot onze gedragswetenschappers. En van onze intercultureel mediators tot onze communicatieadviseurs.

Lees meer

Organisaties in de asielketen

Minderjarige alleenstaande vluchtelingen komen allerlei organisaties tegen als ze in Nederland asiel aanvragen. COA, IND en DT&V vormen samen de zogenoemde kleine asielketen; zij gaan over asielzoekers en de procedure. Er is ook nog een grote asielketen met meer organisaties. Nidos werkt samen met deze asielketens. We hebben intensief contact, maar staan er als onafhankelijke voogdijinstelling náást.

Lees meer

Onze contractpartners KWE/KWG

Nidos werkt voor de opvang van jongeren samen met gemiddeld 24 contractpartners. Dit aantal beweegt mee met de toestroom van het aantal jongeren. We hebben contractpartners in twee categorieën: partners die jongeren van 15 tot 18 jaar opvangen in kleine wooneenheden (KWE’s) en partners die jongeren opvangen in kinderwoongroepen (KWG’s). Het verschil: in de KWE-opvang zijn de jongeren al redelijk zelfstandig. Zij krijgen 28 uur per week begeleiding. In de KWG-opvang wonen minder zelfstandige en weerbare jongeren. Zij worden 24 uur per dag begeleid.