European Guardianship Network (EGN)

Sinds 2019 coördineert Nidos het European Guardianship Network (EGN). Dit netwerk bestaat uit voogdij-organisaties en overheidsinstanties uit 25 EU-landen en het Verenigd Koninkrijk. Samen maken ze zich hard voor goed Europees en nationaal voogdijbeleid voor amv’s. Daar hoort onder meer bij dat ze de onderlinge samenwerking intensiveren en verbeteren en dat ze continu kennis, good practices en expertise met elkaar uitwisselen. Meer informatie: www.egnetwork.eu