Griekenlandproject

Met het Griekenlandproject draagt Nidos actief bij aan het verbeteren van de vluchtelingensituatie aan de Europese buitengrenzen. 

Sinds 2020 helpen we de Griekse autoriteiten bij het opzetten van een voogdijsysteem voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen die – vaak in gammele bootjes – het land binnenkomen. De ondersteuning bestaat uit het delen van kennis en expertise. Deze wisselden we onder meer uit tijdens werkbezoeken die over en weer al plaatsvonden. Zo bracht een delegatie van het Griekse Special Secretariate for Unaccompanied Minors in november 2022 een bezoek aan Nidos en aanmeldcentrum Ter Apel. In diezelfde maand deelden we ons Nidos-verhaal in Athene, toen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima er op bezoek waren. 

Griekenland heeft mede dankzij onze inspanningen inmiddels een nieuwe voogdijwet. We blijven nog tot en met 2025 paraat staan om de Grieken te ondersteunen.