Nidos, toonaangevend in voogdij en opvang

Nidos is de enige voogdijorganisatie in Nederland voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) die hier asiel aanvragen. We hebben alle kennis en expertise in huis om deze jongeren goed en veilig op te vangen en te begeleiden.

Het

keurmerkinstituut logo

toetst ons daarop.

We werken niet in ons eentje, maar benutten de kracht van samenwerking met andere professionals op het gebied van opvang, vluchtelingen en jongeren.

Scholing, training en vastleggen kennis

Nidos werkt volgens een scholingsplan, waarin het collectieve scholingsaanbod wordt opgenomen. Het aanbod is afgestemd op de (organisatie-)ontwikkelingen in het werkveld en op de -onder de professionals geïnventariseerde- scholingsbehoefte. De scholing wordt grotendeels intern -door de eigen gedragswetenschappers en juristen- gegeven. Aan Nidos is het Cedeo-certificaat toegekend. Dat betekent dat intern gegeven scholing en training erkend is en meetelt in de SKJ-registratie.

Online biedt Nidos de e-learning ‘Culturele aansluiting: Cultuursensitief en trauma-geïnformeerd begeleiden van gevluchte jongeren’ aan. Deze training is eveneens SKJ-geaccrediteerd.

Afbeelding1