SUN-project

Het SUN-project is een initiatief van the Foundation for Access to Rights (FAR) uit Bulgarije. Gedurende twee jaar richt deze, samen met partners (waaronder Nidos), de schijnwerper op de rechten van amv’s. Dit gebeurt door kennis te verspreiden over het Handvest van de grondrechten van de EU via training en het ontwikkelen van een handboek voor professionals die met amv’s werken of bij hun zorg betrokken zijn zoals advocaten, rechters, voogden, maatschappelijk werkers, leraren, schooldirecteuren en IND-medewerkers.