Meerjarenbeleidsplan Nidos 2024-2028

Begin 2023 is Nidos gestart met de voorbereiding van een nieuw meerjarenbeleidsplan. In het meerjarenbeleidsplan 2024-2028 zijn vijf thema’s uitgewerkt waar Nidos de komende jaren mee aan de slag gaat. 

De ambities zoals in de thema’s beschreven zijn tot stand gekomen door in gesprek te gaan met jongeren, management en medewerkers binnen Nidos. Daarnaast zijn interviews gehouden met een brede groep stakeholders buiten Nidos.