Nidos Intranet

Publicaties

Jaarverslag 2020

In dit jaarverslag vindt u informatie over de werkzaamheden, de doelgroepen en de belangrijkste gebeurtenissen in 2020 bij en voor Nidos.

In al het werk dat we doen staan onze jongeren centraal. En omdat we ons werk goed willen laten aansluiten bij de wens van al die verschillende jongeren, is het belangrijk dat we luisteren naar hoe zij het werk van Nidos beleven, horen wat zij goed vinden en wat ze missen. Specifiek wordt in het jaarverslag van 2020 aandacht besteed aan de begeleiding van de jongeren, komende vanuit Noord-Afrika en de specifieke uitdagingen waarmee zij én hun omgeving mee te maken hebben.

Klikt u hier voor het Nidos jaarverslag 2020. Uw eventuele reactie stellen wij op prijs. Deze en/of vragen kunt u sturen naar contact@nidos.nl. We wensen u veel leesplezier met het Nidos Jaarverslag 2020.

Publicaties Methodiek en interculturele pedagogische visie op begeleiding

Veerkracht versterken van Vluchtelingenkinderen

Begeleiden van vluchtelingenkinderen vanuit een intercultureel perspectief (artikel)

Onderzoeksrapport Jeugdhulp voor vluchtelingen

Kinderen, gevlucht en alleen, een interculturele visie op de begeleiding van alleenstaande gevluchte kinderen

Interculturele pedagogische visie op de begeleiding van amv’s

Informatiebrochures voor opvangouders

Handreiking overdracht amv’s die 18 worden

 

Oudere jaarverslagen Nidos

Definitieve Jaarrekening 2020
Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 was nog geen rekening gehouden met de mogelijkheid van openbaar publiceren. Hierdoor zijn de toelichtingen in de jaarrekening beperkt en nog niet toegespitst op andere gebruikers van de jaarrekening dan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Komende jaren willen wij een verbeterslag aanbrengen en rekening houden met verschillende gebruikers van de jaarrekening. Ook omdat we als organisatie transparantie nastreven en de jaarrekening een mooie mogelijkheid geeft om hieraan te voldoen. Verder gaan wij het (maatschappelijk) jaarverslag verder integreren met de jaarrekening, zodat één jaardocument ontstaat.

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2016 (English version)
Jaarverslag 2015