Nidos Intranet

Publicaties

Handreiking ‘Overgang bij amv’s met verblijfsvergunning die 18 jaar worden’ is vastgesteld

Het Rijk maakt het mogelijk dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) met verblijfsvergunning vanaf 1 januari 2023 kunnen instromen in de Verlengde opvang. Dit betekent dat deze jongeren ook na hun 18de verjaardag langer in hun opvanggezin of de kleinschalige opvang kunnen blijven wonen en begeleid worden.

Doel Verlengde Opvang

Het doel van het aanbieden van Verlengde Opvang, is te zorgen voor een doorgaande lijn van wonen en begeleiding die de zelfredzaamheid en integratie van de jongere verder bevordert. Hierin staat het belang én de eigen regie van de jongere centraal.

Naar verwachting verloopt door de komst van deze regeling de overgang naar meerderjarigheid minder stroef en landen zij zachter in de Nederlandse samenleving.

De Handreiking ‘Overgang bij amv’s met verblijfsvergunning die 18 jaar worden’

Nidos heeft samen met de VNG en het ministerie van Justitie en Veiligheid een handreiking opgesteld en vastgesteld. In de handreiking staat beschreven hoe de overgang van amv’s met verblijfsvergunning – die 18 jaar worden – eruit ziet. Ook biedt het informatie over de periode erna: of het nu gaat om verlengde opvang of bij het volledig zelfstandig wonen.
Daarnaast biedt deze handreiking een basis voor lokale samenwerkingsafspraken tussen de gemeente, Nidos en de contractpartner(s). Naast de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen, geeft het inzicht in de stappen die nodig zijn om de overgang soepel te laten verlopen.

De handreiking geldt per 1 januari 2023. Vanaf dat moment is de handreiking ‘Overdracht van amv’s die 18 jaar worden’ uit 2017 niet meer van toepassing.

De nieuwe handreiking gaat per 1 januari 2023 van kracht en vanaf dat moment is de huidige handreiking ‘Overdracht van amv’s die 18 jaar worden’ uit 2017 niet meer van toepassing.

De Handreiking ‘Overgang bij amv’s met verblijfsvergunning die 18 jaar worden’ vindt u hier.

Bijlage: Q&A handreiking verlengde opvang amv’s.

 

Jaarverantwoording/jaarbericht Nidos 2022

In de jaarverantwoording 2022 vindt u informatie over de werkzaamheden, de doelgroepen, de belangrijkste gebeurtenissen in 2022 bij en voor Nidos. En tevens de financiële verantwoording.

In al het werk dat we doen staan onze jongeren centraal. En omdat we ons werk goed willen laten aansluiten bij de wens van al die verschillende jongeren, is het belangrijk dat we luisteren naar hoe zij het werk van Nidos beleven, horen wat zij goed vinden en wat ze missen. Ook dit vindt u terug in de jaarverantwoording.

Tevens hebben wij voor u een jaarbericht gemaakt, waarin u kort een duidelijk overzicht krijgt van de belangrijkste thema’s en cijfers in 2022.

Klikt u hier voor het jaarbericht 2022. En hier voor de hele jaarverantwoording. Uw eventuele reactie stellen wij op prijs. Deze en/of vragen kunt u sturen naar contact@nidos.nl.

We wensen u veel leesplezier.

 

Jaarverantwoording/jaarbericht Nidos 2021

De nieuwe jaarverantwoording 2021 is een combinatie van ons eerdere maatschappelijke verslag en de jaarrekening. In de verantwoording vindt u informatie over de werkzaamheden, de doelgroepen, de belangrijkste gebeurtenissen in 2021 bij en voor Nidos. En tevens de financiële verantwoording.

In al het werk dat we doen staan onze jongeren centraal. En omdat we ons werk goed willen laten aansluiten bij de wens van al die verschillende jongeren, is het belangrijk dat we luisteren naar hoe zij het werk van Nidos beleven, horen wat zij goed vinden en wat ze missen. Ook dit vindt u terug in de jaarverantwoording.

Tevens hebben wij voor u een jaarbericht gemaakt, waarin u kort een duidelijk overzicht krijgt van de belangrijkste thema’s en cijfers in 2021.

Klikt u hier voor het jaarbericht 2021. En hier voor de hele jaarverantwoording. Uw eventuele reactie stellen wij op prijs. Deze en/of vragen kunt u sturen naar contact@nidos.nl.

We wensen u veel leesplezier.

Jaarverslag 2020

In dit jaarverslag vindt u informatie over de werkzaamheden, de doelgroepen en de belangrijkste gebeurtenissen in 2020 bij en voor Nidos.

In al het werk dat we doen staan onze jongeren centraal. En omdat we ons werk goed willen laten aansluiten bij de wens van al die verschillende jongeren, is het belangrijk dat we luisteren naar hoe zij het werk van Nidos beleven, horen wat zij goed vinden en wat ze missen. Specifiek wordt in het jaarverslag van 2020 aandacht besteed aan de begeleiding van de jongeren, komende vanuit Noord-Afrika en de specifieke uitdagingen waarmee zij én hun omgeving mee te maken hebben.

Klikt u hier voor het Nidos jaarverslag 2020. Uw eventuele reactie stellen wij op prijs. Deze en/of vragen kunt u sturen naar contact@nidos.nl. We wensen u veel leesplezier met het Nidos Jaarverslag 2020.

Publicaties Methodiek en interculturele pedagogische visie op begeleiding

Veerkracht versterken van Vluchtelingenkinderen

Begeleiden van vluchtelingenkinderen vanuit een intercultureel perspectief (artikel)

Onderzoeksrapport Jeugdhulp voor vluchtelingen

Kinderen, gevlucht en alleen, een interculturele visie op de begeleiding van alleenstaande gevluchte kinderen

Interculturele pedagogische visie op de begeleiding van amv’s

Informatiebrochures voor opvangouders

 

Oudere jaarverslagen Nidos

Definitieve Jaarrekening 2020
Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 was nog geen rekening gehouden met de mogelijkheid van openbaar publiceren. Hierdoor zijn de toelichtingen in de jaarrekening beperkt en nog niet toegespitst op andere gebruikers van de jaarrekening dan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Komende jaren willen wij een verbeterslag aanbrengen en rekening houden met verschillende gebruikers van de jaarrekening. Ook omdat we als organisatie transparantie nastreven en de jaarrekening een mooie mogelijkheid geeft om hieraan te voldoen. Verder gaan wij het (maatschappelijk) jaarverslag verder integreren met de jaarrekening, zodat één jaardocument ontstaat.

 

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2016 (English version)
Jaarverslag 2015