Nidos Intranet

Over Nidos

Welkom op de website van Stichting Nidos! Deze site geeft u informatie over Nidos, onze jongeren en de opvang. Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. Deze taak wordt uitgevoerd door professionals die, met respect voor de eigen culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen, de regie voeren over zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid en ingrijpen wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze dreigt te stagneren. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, neemt u gerust contact met ons op.

Meer over Nidos