Nidos Intranet

Over Nidos

Maatregelen rondom Corona:
Nidos geeft gehoor aan de maatregelen van het kabinet en past daarop haar werk aan. Hiertoe is een crisisteam ingericht.
Nidos is aangemerkt als cruciale beroepsgroep waarmee we verantwoordelijk zijn en blijven voor een vitaal proces, namelijk de begeleiding en opvang van de jongeren. Daar zetten wij ons voor in.


Welkom op de website van Nidos! Deze site geeft u informatie over Nidos, onze jongeren en de opvang. Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. Deze taak wordt uitgevoerd door professionals die, met respect voor de eigen culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen, de regie voeren over zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid en ingrijpen wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze dreigt te stagneren. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, neemt u gerust contact met ons op.

Meer over Nidos