Een interculturele aanpak met hoofd en hart

Nidos begeleidt minderjarige vluchtelingen die in hun eentje naar Nederland komen. Het gaat om tieners in de leeftijd van ongeveer 10 tot 18 jaar (en soms tot 21 jaar). Vaak zijn ze in hun thuisland oorlog of armoede ontvlucht. Na hun aankomst in het aanmeldcentrum in Ter Apel staan wij 24/7 voor ze klaar. Want vanaf dat moment heeft Nidos het wettelijk voogdijschap, een rol die we al meer dan veertig jaar onafhankelijk uitvoeren. Dat doen we met respect voor ieders culturele achtergrond. En met hart voor elk individueel kind.

Kleinschalig en gastvrij

Onze grootste drijfveer: de jongeren zelf. Samen met onze jeugdbeschermers en partners helpen we ze bij hun asielprocedure én bij het omarmen van het alledaagse leven in Nederland. Hierbij spreken we – letterlijk – de taal van de kinderen zodat deze geen barrière meer vormt. Verder zorgen we voor een ‘warm nest’ met bij voorkeur kleinschalige jeugdopvanglocaties en gastvrije opvanggezinnen, liefst met een vergelijkbare culturele of migratieachtergrond. Daardoor voelen de kinderen zich sneller thuis en geborgen, hoe onzeker hun situatie soms ook is.

Voorbereiding op de toekomst

Het bieden van een vertrouwde omgeving betekent ook dat we ze helpen zich te ontwikkelen tot zelfredzame jongvolwassenen. Hiervoor werken we samen met onder meer gemeenten en scholen. Dankzij deze krachtenbundeling bereiden we de kinderen voor op hun toekomst, in Nederland óf in het land van herkomst. Want ook als de asielaanvraag wordt afgewezen, zorgen we voor de nodige begeleiding voor een waardige, veilige terugkeer. Zo maken we ons sterk voor álle minderjarige vluchtelingen, ongeacht hun toekomstige plekje in de wereld.