27-06-2023

Snel meer opvang nodig voor jongeren op de vlucht

Er zijn grote zorgen over de opvang van jonge vluchtelingen. Daarom luiden Nidos, de contractpartners van Nidos en het COA de noodklok. Wij zijn in staat de benodigde zorg en begeleiding te bieden, maar hebben dan wel opvangplekken nodig.

Samen vragen we gemeenten dringend ons te helpen om deze jongeren duurzame humane en kindvriendelijke opvang te bieden en doen we de oproep de geplande opvang voor deze jongeren sneller te organiseren.

De oproep wordt gesteund door veel partijen in Nederland betrokken bij de opvang, begeleiding en hulpverlening aan alleenreizende kinderen en jongeren, waaronder ook de nodige burgemeesters en wethouders.

Brede oproep: snel meer opvang nodig voor jongeren op de vlucht

Brief COA en Nidos aan gemeenten

Contact

Kunt u iets betekenen in de vorm van huisvesting voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen? Dan vragen wij u uw aanbod te mailen naar: BureauOpvang@nidos.nl of richardolivier@coa.nl

Denk bij het vinden van geschikte huisvesting voor opvang bijvoorbeeld aan:

  • Voor het COA: locaties waar circa 20 tot 50 jongeren opgevangen kunnen worden. Bij voorkeur met draagvlak in de gemeente.
  • Voor Nidos en haar contractpartners: eengezinswoningen (4 slaapkamers) waarin ambulant begeleid kan worden of groepswoningen (9-12 slaapkamers) waarin in een 24-uurssetting begeleid kan worden.

Heeft u vragen over hoe u in uw gemeente kleinschalige opvang kunt organiseren?

Lees meer over hoe u kunt helpen:

Voor vragen rondom de opstart van kleinschalige opvanglocaties voor Nidos en haar contractpartners kunt u contact opnemen met Bureau Opvang via bureauopvang@nidos.nl

    Opvang

    Nidos heeft de kleinschalige opvang aanbesteed. De uitvoering hiervan is op dit moment belegd is bij de volgende partners: De Pit Hulpverlening, Elker, Soliris Zorg, Phusis, Yadeborg, You Care, SU International, YOIN, D3, Re-Care, Don’t Waste Quality, Unal Zorg, Parlan, Leven & Zorg, Movement on the Ground, Selam Zorg, Jeugdformaat, TMC Pro, Firmitas, Alleen Samen Zorg, A&M Zorg, Sterk Huis, NAAST, Combinatie Jeugdzorg, Hilzijn en Xonar.

    Nidos heeft op dit moment met bovenstaande partners landelijke dekking en kan indien huisvesting beschikbaar gesteld wordt de benodigde begeleiding bieden.