Opvang in vertrouwde handen

Een veilige thuisbasis – hoe tijdelijk ook – is onmisbaar voor het welzijn van alleenstaande, minderjarige vluchtelingen. Een thuis waar ze zich prettig en beschermd voelen, helpt ze bij het opbouwen van zelfvertrouwen en creëert kansen voor zelfontplooiing, op weg naar zelfredzaamheid. Daarom is ons uitgangspunt: zo snel mogelijk naar kleinschalige opvang.

Opvangmodel

Voor het opvangen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen hebben we een opvangmodel ontwikkeld. Dit model regelt de manier waarop we ze opvangen. Het model maakt helder hoe de taakverdeling is tussen het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en Nidos.

Voor Nidos betekent dit dat wij jongeren tot en met 14 jaar opvangen, met en zonder verblijfsstatus. De opvang gebeurt in cultuurgezinnen. Deze vorm noemen we Opvang en Wonen in Gezinsverband (OWG). Wij geloven bij Nidos dat deze vorm van opvang het beste werkt voor de jongeren.

Ook voor jongeren van 15 jaar en ouder staan wij aan de lat. Voor degenen mét verblijfsvergunning kiezen we voor kleinschalige opvang in kinderwoongroepen (KWG’s) en kleine wooneenheden (KWE’s). Hiervoor werken we samen met vaste contractpartners voor de (dagelijkse) begeleiding. Voor jongeren van 15 jaar en ouder zonder status verzorgt het COA de opvang.

We hechten bij Nidos veel waarde aan ‘het gezin’ als vaste waarde in het leven van een kind. Daarom schakelen we voor de opvang van amv’s opvanggezinnen in.

Opvanggezinnen

Binnen Nidos hebben we de Opvang en Wonen in Gezinsverband-formule ontwikkeld: OWG. Daarmee binden we gezinnen aan ons die bereid zijn om jongeren voor een korte of langere periode in huis op te nemen. De kracht van OWG: het gaat om gezinnen van verschillende nationaliteiten, veelal met zelf een vergelijkbare culturele achtergrond.

De opvanggezinnen zijn qua samenstelling een doorsnee familie met een vader, een moeder en andere kinderen. Dit kunnen eigen kinderen zijn of kinderen die ook worden opgevangen. Jongeren onder de 15 jaar worden bijna altijd opgevangen in een opvanggezin. Onze OWG-werkers begeleiden de gezinnen. Zij zijn contactpersoon en zorgen dat alles goed verloopt. De opgevangen jongere zelf beschikt daarnaast ook nog over zijn eigen Nidos-voogd.

Opvangouder worden

Pol-amv: tijdelijke opvang bij het COA

Vluchtelingen tussen de 15 en 18 jaar worden de eerste drie maanden van hun verblijf in Nederland opgevangen door het COA. Die heeft speciale locaties voor deze tieners: de ‘procesopvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen’, afgekort tot ‘pol-amv’. In deze periode kunnen de jongeren wat bijkomen en zich voorbereiden op hun asielprocedure. Want die start daarna. Waar ze na die procedure gaan wonen, hangt af van de asielstatus. Krijgen ze een verblijfsvergunning en zijn ze nog minderjarig? Dan regelt Nidos opvang. Krijgen ze geen verblijfsvergunning, dan blijven ze bij het COA wonen tot ze Nederland moeten verlaten.

COA-logo

Kleinschalige woonvoorzieningen

Onze opvangmogelijkheden voor tieners van 15 tot 18 jaar bestaan uit kleine wooneenheden (KWE’s) of kinderwoongroepen (KWG’s). Wie kiezen voor deze vorm omdat we ervan overtuigd zijn dat kleinschalige woonvoorzieningen jongeren de rust en ruimte geven die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld om vertrouwd te raken met Nederland, om te integreren en om zelfredzaam te worden. We werken samen met contractpartners die de kleinschalige opvang uitvoeren. De jongeren hebben op deze locaties toegang tot medische zorg en gaan naar school.

Thuis in kleine wooneenheden (KWE)

In een kleine wooneenheid (KWE) wonen vier jongeren tussen de 15 en 18 jaar en van verschillende nationaliteiten bij elkaar. De jongeren die in een KWE wonen, zijn al redelijk zelfstandig. Maar nog niet zelfstandig en oud genoeg om helemaal op eigen benen te staan. Daarom krijgen ze elke week 28,5 uur een mentor (van onze contractpartner) over de vloer voor de nodige begeleiding.

Thuis in een kinderwoongroep (KWG)

Voor jongeren die minder zelfstandig en minder weerbaar zijn, zorgen we voor opvang met 24-uursbegeleiding. Die krijgen ze in kinderwoongroepen (KWG’s), gerund door onze contractpartners. In een kinderwoongroep wonen maximaal twaalf jongeren die dag en nacht worden begeleid bij alledaagse dingen: van op tijd opstaan om naar school te gaan tot boodschappen doen en koken. Allemaal ter voorbereiding op een zelfstandig leven zodra ze 18 jaar worden.

Nidos’ eigen opvang (NEO)

Nidos ontwikkelde in 2016 de afdeling NEO: Nidos’ eigen opvang. Aan de basis daarvan lag de behoefte om vanuit een pedagogisch kader opvang te realiseren met een zo huiselijk mogelijke sfeer en een vertrouwde omgeving. Met NEO spelen we op een proactieve manier in op wat de jongeren nodig hebben. Ook motiveren we ze en bieden we ze via maatwerk een positief toekomstperspectief. NEO is uitgegroeid tot tientallen opvangplekken in kleinschalige wooneenheden (voor tieners van 15 tot 18 jaar) en kinderwoongroepen (voor kinderen van 14 tot 17 jaar).

 • Ik wil een normaal en veilig leven leiden.
  Kezjana (16 jaar) – Albanië
  Lees het hele verhaal
  Kezjana (16 jaar) – Albanië
 • Je kan hier leren, dat vind ik fijn.
  Azezam (17 jaar) – Eritrea
  Lees het hele verhaal
  Azezam (17 jaar) – Eritrea
 • Ik ben blij dat ik terug ben bij mijn familie.
  Rasha (14 jaar) – Irak
  Lees het hele verhaal
  Rasha (14 jaar) – Irak
 • Ik ben er trots op dat ik kan bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren die veel hebben meegemaakt in hun leven. Ik heb altijd al willen werken met deze doelgroep: jongeren zonder netwerk maar met dromen en de hoop op een goede toekomst. Bij Nidos maken we daar werk van. En we stimuleren elkaar het elke dag beter te doen.
  Mohamed, jongerencoach
  Mohamed, jongerencoach
 • Ik werk na 6,5 jaar nog steeds met plezier bij Nidos. Er is nog geen één dag geweest waarop ik met tegenzin naar het werk ga. Elke dag is anders en met een klein gebaar kun je vaak een groot verschil maken. Ik vind het werken met zoveel verschillende culturen echt een verrijking.
  Siben, jeugdbeschermer
  Siben, jeugdbeschermer

Perspectief Opvang Nidos (PON)

Naast de opvanggezinnen en de kleinschalige opvang in woongroepen bieden we nog een derde vorm van opvang aan: Perspectief Opvang Nidos (PON). Ook hier is sprake van kleinschalige opvang, maar dan met intensieve en cultuursensitieve begeleiding. Deze opvangvorm is bedoeld voor een specifieke groep amv’s.

Lees hier meer over PON

De onmisbare rol van gemeenten

Vanaf het moment dat jongeren met een verblijfsstatus 18 jaar worden, zit de rol van Nidos erop. Dan moeten gemeenten zorgen voor vervolghuisvesting, vervolgbegeleiding en eventuele inkomensondersteuning. Dat is een grote opdracht die een goede voorbereiding vereist. Daar helpen we gemeenten bij, samen met onze contractpartners. Daar beginnen we al een jaar van tevoren mee. Welke factoren belangrijk zijn, lees je in onze handreiking ‘Overgang bij amv’s met een verblijfsvergunning die 18 jaar worden’.

Naar de handreiking