PON

Kleinschalige opvang met extra begeleiding

Alleenstaande, minderjarige vreemdelingen zijn kwetsbaar. Bijvoorbeeld omdat ze behoefte hebben aan specifieke zorg. Of omdat ze erg beïnvloedbaar zijn. Die kwetsbaarheid uit zich vaak in overlastgevend gedrag. Daardoor is de gewone, kleinschalige opvang minder geschikt of toereikend. 

Voor deze jongeren is er PON: Perspectief Opvang Nidos. Dit is een gespecialiseerde kleinschalige opvang met veel persoonlijke aandacht en intensieve en cultuursensitieve begeleiding. In deze aangepaste setting werken jongeren onder meer aan hun gedrag en hun toekomstperspectief, binnen of buiten Nederland.