Nidos Intranet

IMPACT

Het IMPACT project is in januari 2021 van start gegaan. In dit project werken organisaties uit Italië, Frankrijk, Zweden en Nederland samen om opvang in kleinschalige woonvoorzieningen en opvanggezinnen in hun landen een stap verder te brengen.

Dit wordt gedaan door voort te bouwen op de resultaten van eerdere projecten en door het uitwisselen van actuele kennis en expertise. Daarnaast zal er een training worden ontwikkeld om de competenties van maatschappelijk werkers, opvangvoorzieningen en andere belanghebbenden te vergroten.

Door de uitbreiding en verbetering van bestaande kleinschalige opvangmodellen draagt het project bij aan het beschermen van alleenstaande kinderen, zowel in landen van de project partners als in andere Europese lidstaten.

Van belang is dat kleinschalige opvang niet alleen beschikbaar is voor de doelgroep maar vooral dat het aansluit bij hun behoeften. De training voor hulpverleners en andere belanghebbenden richt zich onder andere op het verbeteren en uitbreiden van matching om zo de beste resultaten voor de kinderen te bereiken, waarbij er tegemoet gekomen wordt aan de rechten van het kind.

Meer informatie op: www.nidosineurope.eu