27-02-2024

Lilianne Ploumen benoemd als voorzitter Raad van Toezicht Nidos

Utrecht, 27 februari - Lilianne Ploumen zal per 1 maart 2024 aantreden als de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Nidos. Ze neemt het stokje over van Jan Broertjes van wie de tweede benoemingstermijn (met een jaar verlenging) afloopt.

Lilianne Ploumen heeft vooral naam gemaakt als politica voor de Partij van de Arbeid, waar ze functies als Kamerlid, partijvoorzitter en fractievoorzitter bekleedde. Ook was ze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Vanuit die functie richtte ze het steunfonds She Decides op, dat uitgroeide tot een internationale beweging. Na haar politieke carrière werd Ploumen senior adviseur bij Bureau Clara Wichmann en de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam. Ze is tevens bestuurslid van Ipas en voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting CPNB. In 2018 won ze de Aletta Jacobsprijs en ze werd door het maandblad Opzij twee keer uitgeroepen tot Meest invloedrijke vrouw van Nederland, in de categorieën politiek en goede doelen.

Lilianne Ploumen: “Stel je eens voor hoe het is om in je eentje in een ver, vreemd land terecht te komen omdat je moet vluchten voor geweld en ellende. Ik heb bewondering voor de veerkracht van deze kinderen en jongeren. Als voorzitter van de Raad van Toezicht wil ik er graag aan bijdragen dat er goede begeleiding en opvang voor hen is en dat ze zich hier thuis gaan voelen en hun talenten kunnen ontwikkelen.” 

De Raad van Toezicht en de bestuurder van Nidos laten weten blij te zijn met de komst van Lilianne Ploumen en danken Jan Broertjes voor zijn inzet van de afgelopen 9 jaar. Tanno Klijn: “Ik ben ervan overtuigd dat Lilianne met haar expertise en netwerk een belangrijke bijdrage gaat leveren voor het werk van Nidos en ik kijk uit naar de samenwerking”.

Over Nidos 

Nidos voert als gecertificeerde instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, voogdij uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de ondertoezichtstelling voor kinderen door of voor wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met respect voor de culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional de ouders om de opvoedsituatie te herstellen. In het verlengde van de voogdij verzorgt Nidos de opvang in gezinnen voor jongeren onder de 15 jaar en in kleinschalige opvangvoorzieningen voor jongeren van 15 jaar en ouder met een verblijfsvergunning. Kijk voor meer informatie op www.nidos.nl. 

Samenstelling Raad van Toezicht Nidos 

De Raad van Toezicht van Nidos bestaat naast de voorzitter uit: 

  • De heer L. Bolsius, lid 
  • Mevrouw H. Zarkeshan, lid 
  • De heer B. Brouwer, lid 
  • De heer W. Vlasblom, lid