28-06-2023

Sneller plek nodig voor alleenreizende kinderen en jongeren

Het COA, Nidos - jeugdbescherming voor vluchtelingen – en de contractpartners van Nidos roepen gemeenten gezamenlijk op om eerder dan gepland dit jaar opvang te regelen voor jonge vluchtelingen die alleen naar Nederland zijn gekomen.

Op dit moment is dagelijks vrijwel ieder bed voor alleenreizende kinderen en jongeren tot en met 17 jaar bij het COA en Nidos bezet. Dit speelt in het hele land en wordt heel zichtbaar in Ter Apel waar de maximale opvangcapaciteit voor deze jongeren dagelijks onder druk staat. Tanno Klijn, bestuurder bij Nidos: “Als er niet snel meer opvang voor deze alleenstaande minderjarige vreemdelingen beschikbaar komt, bestaat het risico dat een grote groep kinderen en jongeren tijdens de zomer van 2023 geen bed, bescherming en begeleiding heeft. Het COA en Nidos verzoeken daarom gemeenten dringend hen te helpen om dit te voorkomen door de geplande huisvesting voor deze kinderen en jongeren in gemeenten sneller te realiseren.”

Beschikbare bedden

De instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) is in de maanden april en mei is hoger geweest dan de maanden ervoor en zal naar verwachting de komende periode verder toenemen. De hoeveelheid beschikbare bedden voor deze doelgroep loopt steeds verder achter op wat nodig is. Met de huidige instroom zal de opvang niet toereikend zijn om alle jongeren een bed en begeleiding te kunnen bieden. Daarnaast bestaat een groot deel van de huidige COA-locaties uit noodopvang en is dus (zeer) tijdelijk. Ook voor deze locaties dienen duurzame plekken gevonden te worden.

Breed ondersteund

Om die reden roepen het COA, Nidos en de contractpartners van Nidos nu gemeenten in heel Nederland op om eerder de geplande opvang te realiseren. COA-bestuurder Joeri Kapteijns: “We willen schrijnende situaties voor deze kwetsbare groep jongeren komende zomer voorkomen. En dat kán ook als we samen op korte termijn in actie komen. Ik ben dan ook blij met de steun van veel gemeenten en maatschappelijke organisaties voor onze oproep. Ik hoop oprecht dat we deze jonge vluchtelingen een menswaardige opvang en begeleiding kunnen bieden, zodat ze kunnen bouwen aan hun toekomst, in Nederland of daarbuiten.”