12-11-2023

De situatie binnen de opvang voor alle alleenstaande minderjarige vluchtelingen moet structureel verbeteren

In een reactie op het artikel van Follow the Money (10 november 2023) en de uitzending van Pointer (12 november 2023) over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in Ommen wil Nidos in zijn algemeenheid benadrukken:

“De situatie binnen de opvang voor alle alleenstaande minderjarige vluchtelingen moet structureel verbeteren”, stelt Tanno Klijn bestuurder van Nidos. Nidos verzorgt de jeugdbescherming voor kinderen en jongeren die als vluchteling naar Nederland komen. “Kinderen moeten beschermd worden en verdienen een veilige omgeving met goede begeleiding. We worden in Nederland geconfronteerd met een asielsysteem dat de groeiende vraag niet aankan. Het vraagt prioritering, maximale samenwerking en inzet van alle betrokken partijen om vluchtelingen, waaronder alleenstaande kinderen en jongeren die onder voogdij van Nidos staan, goede opvang en begeleiding te kunnen bieden. En daar hebben we alle hulp bij nodig.” Aldus Klijn

Belang (beschermen) van jongeren centraal

Nidos focust zich op het belang van jonge vluchtelingen. In dat kader is het gewenst om deze kinderen en jongeren snel en goede begeleiding, duidelijkheid ten aanzien van hun toekomstperspectief en een plek te geven van waaruit ze veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen, dus met onderwijs en een goede dagbesteding. Nidos heeft al ruime tijd grote zorgen over de veiligheid van de groeiende groep minderjarige alleenstaande vluchtelingen binnen de asielopvang in Nederland. Vanwege deze zorgen heeft Nidos in de zomer van 2022 een groep van 200 alleenstaande vluchtelingen vanuit Ter Apel elders geplaatst. Een van de groepen van 50 jongeren is uiteindelijk voor langere tijd in een alternatieve opvanglocatie van You Care (contractpartner van Nidos) in Ommen terecht gekomen.

Daarnaast heeft Nidos afgelopen zomer in samenwerking met het COA en (contract)partners van Nidos afgelopen zomer opnieuw de noodklok geluid en gemeenten dringend verzocht hen te helpen door de geplande, structurele huisvesting voor deze kinderen en jongeren in gemeenten sneller te realiseren dan gepland. De hoeveelheid beschikbare bedden voor deze doelgroep loopt steeds verder achter op wat nodig is. Daarnaast is een groot deel van de COA-locaties grootschaliger dan het opvangmodel toelaat en van tijdelijke aard, hierdoor moeten jongeren veel verhuizen.

Duurzame opvang, begeleiding en bescherming

Pas als er duurzame huisvesting wordt gevonden voor deze jonge vluchtelingen kan er structureel gewerkt worden aan onderwijs, dagbesteding en andere noodzakelijke randvoorwaarden voor deze jongeren om zich welkom en veilig te voelen. Tot die tijd zullen we moeten blijven constateren dat de huidige opvang de kinderen en jonge vluchtelingen die hier zonder ouders of familie zijn aangekomen lang niet altijd de veiligheid, bescherming en begeleiding kan bieden waar ze recht op hebben.

Huidige opvangcontext

Het bieden waar deze jonge vluchtelingen binnen Nederland recht op hebben lukt binnen de huidige opvangcrisis, met een enorme groep gevluchte kinderen en jongeren in nood- en crisisopvang lang niet altijd zoals gewenst, blijkt ook uit recente berichten in de media van onder meer Follow the Money. Daarin komt naar voren dat de opvang en de begeleiding niet altijd zo georganiseerd is als dat Nidos en het COA zouden willen voor deze kinderen en jongeren. Voornamelijk activiteiten die gericht zijn op dagbesteding, persoonlijke begeleiding, onderwijs en het creëren van een gevoel van welkom komen op landelijk niveau, maar met name op noodopvanglocaties, onvoldoende van de grond. Vanzelfsprekend houdt Nidos in het belang van de geplaatste kinderen en jongeren zicht op de kwaliteit van opvang en begeleiding en stelt de stichting eisen aan de kwaliteit en personele bezetting van de contractpartners die in opdracht van Nidos de kleinschalige opvang en begeleiding uitvoeren. Als er signalen zijn t.a.v. de opvang en begeleiding binnen de locaties die een contractpartner in opdracht van Nidos heeft opgestart, dan worden de signalen onderzocht en hier worden indien nodig acties op uit gezet.