Nidos Intranet

Je voogd

Wat is Nidos?

Je zult de naam Nidos regelmatig tegenkomen. Nidos is de voogdij instelling die door de Nederlandse overheid is aangewezen om de voogdij uit te voeren voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Jongeren zoals jij: jongeren onder de achttien jaar, die zonder hun ouders naar Nederland zijn gekomen.

Bij Nidos werken voogden. Als jongere heb je meestal contact met één voogd. Het is de taak van je voogd om ervoor te zorgen dat jij je goed ontwikkelt, dat je naar school gaat en dat er goed voor je wordt gezorgd. Je voogd wil dat je een zelfstandig, gelukkig mens wordt, waar ook op aarde.

Om je goed te kunnen helpen, moet je voogd de bijzonderheden weten over jouw achtergrond. Hij of zij gaat serieus om met je verhalen, meningen en informatie.

Wat doet een voogd?

Je voogd komt voor jou op en is er voor je als je ergens mee zit. Je voogd zorgt er onder andere voor dat je goed kunt wonen, dat je onderwijs krijgt dat bij jou past en dat je een advocaat krijgt en een huisarts en een tandarts. Je voogd overlegt met je advocaat, je mentor of je opvangouders en je docenten op school om ervoor te zorgen dat alles goed is geregeld. Als er iets mis dreigt te gaan, grijpt je voogd in.

Je ziet je voogd ongeveer 1 keer per maand. In de tussentijd kun je natuurlijk altijd je voogd bellen, maar je kunt ook aankloppen bij je mentor of je opvangouders en je docenten van school als je ergens mee zit. Vertel hen wat zij kunnen doen om jou te steunen. Vertel hen wat je bezighoudt en waar je je zorgen over maakt. Zij zijn er om jou te helpen.

Meteen je voogd bellen

Over sommige zaken kun je beter meteen je voogd bellen:

  • als er nieuws is over je asielprocedure.
  • als je dringend je advocaat wilt spreken, maar hem of haar niet kunt bereiken.
  • als je ernstige problemen hebt met je opvangouders, mentor of je docenten.
  • als je gepest wordt door bijvoorbeeld klasgenoten of huisgenoten.
  • als je wordt bedreigd of seksueel misbruikt.

Wat als je voogd er niet is?

Je voogd werkt niet altijd. Soms is hij of zij een dagje vrij of bijvoorbeeld met vakantie. Je voogd probeert dingen altijd zo te regelen dat er tijdens zijn of haar afwezigheid geen belangrijke zaken moeten gebeuren. Dit lukt helaas niet altijd, daarom zorgt je voogd ervoor dat hij of zij altijd een vervanger heeft. Als je voogd er niet is, is er dus altijd iemand die hem of haar vervangt. Ook kunnen andere voogden die op hetzelfde kantoor werken als jouw eigen voogd in dringende gevallen in jouw dossier kijken en jou helpen.

Als jouw voogd onverwacht langer niet aanwezig is, bijvoorbeeld door ziekte, dan zorgt Nidos dat je tijdelijk een andere voogd krijgt die de werkzaamheden van jouw eigen voogd overneemt.

Kortom

Kortom je voogd:

  • luistert naar je.
  • lost samen met jou problemen op.
  • zorgt dat je opgroeit tot een zelfstandig mens en dat er goed voor je wordt gezorgd.
  • ziet erop toe dat de IND jouw asielprocedure zorgvuldig afhandelt.
  • beschermt jouw wettelijke rechten.

Je voogd kan veel voor je doen, maar heeft niets te zeggen over je asielprocedure. De IND beslist of je wel of niet in Nederland mag blijven.