Voogdij en Opvang

Als je bij Nidos onder voogdij staat, zijn er verschillende plaatsen waar je kunt wonen. Als er familie van je in Nederland woont, zal door je voogd bekeken worden of je bij hen kan wonen. Woont er geen familie van je in Nederland en ben je jonger dan 15 jaar, dan zoekt Nidos een opvanggezin voor jou.

Ben je ouder dan 15 jaar en woont er geen familie in Nederland, dan ga je vanuit het aanmeldcentrum (AC) -waar je verblijft bij het COA- door naar de eerste opvang bij het COA. Dit is voor een korte periode van ongeveer drie maanden. Als je geen verblijfsvergunning krijgt, dan blijf je wonen bij het COA. Indien je een verblijfsvergunning krijgt, besluit je voogd welke opvangplek het beste bij jou past. Dit kan een woongroep zijn waar je met maximaal 12 andere jongeren woont of een kleine wooneenheid, een huis waar je met ongeveer vier andere jongeren onder begeleiding woont.

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende opvangplekken.

POL-AMV

Als je tussen de 15 en 18 jaar bent, word je gedurende je eerste periode in Nederland (ongeveer 3 maanden) door het COA opgevangen op een speciale locatie, die ook wel de pol-amv (procesopvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen) wordt genoemd. Tijdens de periode op de POL-AMV vinden de activiteiten plaats in het kader van de rust en voorbereidingstermijn. Daarna wordt de algemene asielprocedure doorlopen. Waar je hierna gaat wonen is afhankelijk van of je een asielvergunning krijgt. Als je geen verblijfsvergunning krijgt, blijf je wonen bij het COA.

Als je een verblijfsvergunning krijgt zal de voogd het advies voor een vervolgopvang formuleren. Hierna word je doorgeplaatst naar de voor jou meest geschikte vervolgopvang: opvang in gezinsverband (OWG/Nidos) of KWE/KWG (contractpartners van Nidos).

KWV

Wanneer je ouder bent dan 13 jaar en na afloop van de Algemene Asielprocedure (AA) niet over een verblijfsvergunning beschikt en of in een Verlengde Asielprocedure zit (VA), dan verhuis je naar een kleinschalige woonvoorziening (kwv) van COA. Je krijgt hier opvang en toegang tot medische zorg. Als minderjarige ben je ook verplicht om naar school te gaan. Vanuit een kwv-locatie ga je daarom naar school.

Er zijn 2 verschillende typen kwv:

In een kleinschalige woonvoorziening buiten het azc woon je met maximaal 20 jongeren in een huis. Er zijn 24 uur per dag mentoren aanwezig. Je blijft hier wonen tot je maximaal 18 jaar bent.

Als je na afloop van de asielprocedure ouder bent dan 17,5 jaar, verhuis je naar een kleinschalige woonvoorziening op een azc. Hier zijn 24 uur per dag mentoren aanwezig.

Als je 18 jaar bent, (nog) geen verblijfsvergunning maar wel recht op opvang hebt, dan stroom je door naar een regulier azc.

Wonen bij opvangouders

Nidos heeft afspraken met opvanggezinnen met verschillende nationaliteiten. Deze gezinnen zijn bereid om jongeren die onder voogdij van Nidos staan voor een korte of langere periode in huis op te nemen. Veel jongeren hebben namelijk behoefte aan de veiligheid, de warmte en de aandacht van een gezin. In een opvanggezin woon je meestal samen met een opvangvader- en moeder en andere kinderen. Dit kunnen eigen kinderen zijn of kinderen die ook worden opgevangen. Jongeren die jonger zijn dan 15 jaar worden bijna altijd opgevangen in een opvanggezin.

De opvanggezinnen waar Nidos mee werkt, worden gezocht en begeleid door een kleine groep voogden. Deze speciale voogden worden OWG-werkers genoemd. De afkorting OWG staat voor “Opvang en Wonen in Gezinsverband”. De OWG-werker is de contactpersoon voor het opvanggezin en zorgt ervoor dat alles goed loopt. Als je bij een opvanggezin woont, krijg je naast je voogd dus ook te maken met de OWG-werker.

Wonen in een KWE

Jongeren tussen de 15 en 18 jaar oud kunnen door contractpartners van Nidos worden opgevangen in kleine wooneenheden (KWE). Hier wonen jongeren van verschillende nationaliteiten in kleine groepen (ongeveer 4 personen) bij elkaar. De jongeren die in een KWE wonen zijn al redelijk zelfstandig maar nog niet genoeg om helemaal zelfstandig te kunnen wonen. Per vier jongeren is gedurende 28,5 uur per week een mentor aanwezig die je begeleidt en helpt met die dingen die je nog moet leren, zoals bijvoorbeeld omgaan met geld en het nakomen van je afspraken. Zaken die nodig zijn om, als je 18 bent, helemaal zelfstandig te kunnen functioneren.

Wonen in een KWG

Jongeren tussen de 15 en 18 jaar oud kunnen door contractpartners van Nidos worden opgevangen in kinderwoongroepen (KWG’s). De woongroep is bestemd voor kinderen die nog niet voldoende zelfstandig en weerbaar zijn. In een kinderwoongroep wonen tot maximaal 12 jongeren. In de woongroepen zijn 24 uur per dag mentoren aanwezig. Deze mentoren helpen je met alledaagse dingen zoals het op tijd opstaan om naar school te gaan. Ze leren je ook bijvoorbeeld om te koken en boodschappen te doen. Allemaal dingen die later nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen.