Je asielprocedure

Kort na je aankomst in Nederland, moet je een vergunning tot verblijf aanvragen. Meestal is dit een asielaanvraag. Je voogd helpt je daarbij. Daarna volgt een procedure waarin de IND beslist over de aanvraag. Vertel jouw echte levensverhaal. Halve waarheden komen vaak uit en dan sta je minder sterk. Je voogd en je advocaat kunnen je helpen als ze de feiten weten. Het is logisch dat je vaak aan je asielprocedure denkt. De uitkomst bepaalt immers hoe je toekomst eruit ziet.

De IND beoordeelt alle aanvragen van buitenlanders die in Nederland willen wonen of Nederlander willen worden. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die zich niet veilig voelen in hun eigen land.

Het kan zijn dat de IND twijfelt aan de leeftijd die je opgeeft. Als je niet kan aantonen hoe oud je bent, kan je meewerken aan een leeftijdsonderzoek om je leeftijd te bepalen. Met een röntgenonderzoek wordt de leeftijd van je skelet gemeten; je biologische leeftijd. De IND betaalt de kosten van dit onderzoek.

Welke stappen worden er genomen in de (asiel) procedure?

Stap 1: De aanmelding en de voogdij

Om in Nederland asiel aan te vragen, meld je je in het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel. Hier vindt een registratie van persoonsgegevens plaats en gaat een voogd van Nidos met je in gesprek. De voogd bepaalt vervolgens naar welke opvangplek je gaat. Ook wordt de voogdij voor je aangevraagd.

Stap 2: Het asielverzoek

Je verblijft ongeveer een dag (en soms een nacht) op het aanmeldcentrum in Ter Apel. De meeste jongeren gaan vervolgens door naar een zogenaamde amv-Pol-locatie. Hier mag je vervolgens gedurende een periode van enkele weken tot rust komen. Wel heb je in deze periode gesprekken met je voogd, je advocaat en vluchtelingenwerk. Na deze weken dien je je asielverzoek in. De Algemene Asielprocedure (AA) duurt vaak acht dagen, maar het kan heel goed zijn dat besloten wordt om je asielverzoek verder te behandelen in de zogenaamde verlengde procedure en dan kan het enkele weken tot maanden duren voordat je duidelijkheid hebt over je asielverzoek.

Stap 3: De 8 dagen van de algemene asielprocedure

Dag 1: asielaanvraag met het eerste gehoor, de IND gaat met je in gesprek over wie je bent (identiteit), waar je vandaan komt (nationaliteit) en hoe je hier bent gekomen. 

Dag 2: voorbereiding op het nader gehoor door je advocaat (op AC): je advocaat neemt met je door welke vragen je kunt verwachten. 

Dag 3: nader gehoor, de IND gaat met je in gesprek over de redenen van je asielaanvraag, zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd waarom je je land hebt verlaten. De medewerker van de IND stelt vragen om een goed beeld van jouw situatie te krijgen. Bij de gesprekken is een tolk aanwezig die jouw taal en Nederlands spreekt. De tolk vertaalt alle vragen en antwoorden zodat er geen misverstanden ontstaan door de taal. 

Dag 4: nabespreking nader gehoor door advocaat (op AC): de advocaat neemt met jou het verslag van het nader gehoor door en bespreekt met jou wat er klopt en wat er niet klopt en of er belangrijke onderwerpen niet zijn besproken. Aan de hand van dit gesprek gaat de advocaat aangeven wat anders is dan in het verslag staat en geeft hij aan wat hij nog toegevoegd wil zien. 

Dag 5: drie mogelijkheden:

  1. voornemen positieve beschikking, in dat geval krijg je een verblijfsvergunning
  2. voornemen tot afwijzing, in dat geval geeft de IND aan dat ze van plan zijn je geen verblijfsvergunning te geven.
  3. overgaan tot de verlengde procedure: dit betekent dat de IND meer tijd nodig heeft om je verhaal te onderzoeken en nog geen besluit kan nemen.

Dag 6: indien voornemen tot afwijzing: zienswijze door advocaat. De advocaat zal samen met jou schriftelijk reageren op het voornemen van de IND om jou geen verblijfsvergunning te geven. 

Dag 7: De IND maakt de beschikking waarin ze aangeven of je wel of geen verblijfsvergunning krijgt.

Stap 4: De Beslissing

Met de informatie uit het eerste en het nader gehoor beslist de IND of je recht hebt op asiel (bescherming). De regels hiervoor staan in een aantal wetten en verdragen zoals de Nederlandse Vreemdelingenwet, het Internationale Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

Om deze beslissing te kunnen nemen, gebruikt de IND ook heel veel informatie over het land waar je vandaan komt: rapporten over de politieke situatie, belangrijke gebeurtenissen, de cultuur en de religie, maar bijvoorbeeld ook gedetailleerde landkaarten. 

Als de IND beslist dat je recht hebt op asiel, krijg je een verblijfsvergunning om hier voor een bepaalde tijd te wonen, meestal vijf jaar. De verblijfsvergunning kan tussentijds worden ingetrokken. Als die vergunning is verlopen, bekijkt de IND of je nog steeds bescherming nodig hebt. Als dit zo is, krijg je een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en mag je in principe de rest van je leven in Nederland blijven wonen. 

Als de IND besluit dat je geen verblijfsvergunning krijgt, moet je je voorbereiden op je terugkeer naar je land van herkomst. Ook hierbij zal je voogd je begeleiden.