Jongeren voor Jongeren

Bij Nidos horen we graag van de jongeren zelf wat zij van onze begeleiding en jeugdbescherming vinden. Zo is er de groep Trusted Juniors: ervaringsdeskundige jongeren tot 21 jaar die gevraagd en ongevraagd advies geven op wat beter kan binnen Nidos. We hebben ook een groep Connected Youngsters: voormalige alleenstaande minderjarige vluchtelingen die ons adviseren, onderling ervaringen delen en elkaar ondersteunen.

Trusted Juniors (TJ’s)

De Trusted Juniors zijn een groep ervaringsdeskundige jongeren tot 21 jaar. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies op wat beter kan binnen Nidos. Doel: het verbeteren van de begeleiding voor alle jongeren die onder voogdij van Nidos staan. Trusted Juniors gaan hiervoor onder meer in gesprek met de Nidos-bestuurder en voeren audits uit in de regio’s aan de hand van bepaalde thema’s.

Connected Youngsters (CY's)

De Connected Younsters zijn een groep van zeven voormalig alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Ze willen een community oprichten voor jongeren vanaf 18 jaar om ervaringen te delen, elkaar te ondersteunen en te adviseren. CY’s adviseren ook Nidos.