Nidos Intranet

Internationale Organisatie voor Migratie

De afkorting IOM staat voor Internationale Organisatie voor Migratie.  Het IOM is een onafhankelijke organisatie die wereldwijd migranten ondersteunt. Het IOM kan je helpen wanneer je zelfstandig Nederland wilt verlaten. Het IOM kan jou praktische informatie over terugkeer en herintegratie in je land van herkomst geven en begeleidt je bij het regelen van je vertrek uit Nederland. Je kunt je voogd, een medewerker van Vluchtelingenwerk of je advocaat vragen om je hierbij te helpen.

Meer informatie het IOM vind je op deze website: http://www.iom-nederland.nl/nl/