Nidos Intranet

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) is een onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie. De medewerkers van de IND voeren met jou gesprekken over jouw identiteit, jouw nationaliteit, de reisroute die jij hebt afgelegd en de reden van het vertrek uit je geboorteland. De medewerkers van de IND onderzoeken jouw persoonlijke verhaal en de situatie in jouw land van herkomst. Daarna beslissen zij of jij (voorlopig) in Nederland mag blijven, of dat je moet terugkeren naar jouw eigen land.

Meer informatie over de IND vind je op deze website: https://ind.nl/