Nidos Intranet

Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is een onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie. Als je geen verblijfsvergunning krijgt, helpen de medewerkers van de DT&V je bij het regelen van de terugkeer naar je land van herkomst.

Meer informatie over de DT&V vind je op deze website: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/