Nidos Intranet

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor een groot deel voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Als je jonger bent dan 15 jaar, ga je naar een opvanggezin van Nidos. Als je 15 jaar of ouder bent, ga je wanneer je (nog) geen verblijfsvergunning hebt naar een speciale opvanglocatie voor jonge asielzoekers van het COA. Dit is de kleine woonvoorziening (KWV) onder verantwoordelijkheid van het COA. Het COA zorgt dan dat je onderdak, eten en een ziektekostenverzekering krijgt. Ook krijg je hier een mentor die je begeleidt.

Je kunt bij het COA ook terecht voor hulp bij contact met een dokter. Het COA is een onafhankelijke organisatie en beslist niet over je asielaanvraag.

Meer informatie over het COA vind je op deze website: http://www.coa.nl/