Nidos Intranet

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Als je jonger bent dan 13 jaar, woon je tijdens de asielprocedure in een pleeggezin. Als je 13 jaar of ouder bent, ga je naar een speciale opvanglocatie voor jonge asielzoekers van het COA. Het COA zorgt dan dat je onderdak, eten en een ziektekostenverzekering krijgt.

Je kunt bij het COA ook terecht voor hulp bij contact met een dokter. Het COA is een onafhankelijke organisatie en beslist niet over je asielaanvraag.

Meer informatie over het COA vind je op deze website: http://www.coa.nl/