Nidos Intranet

Met wie krijg je te maken?

Je krijgt in Nederland met verschillende mensen en organisaties te maken.  Hieronder vind je meer informatie over een aantal belangrijke mensen en organisaties. Mis je informatie of heb je vragen, laat  het ons dan vooral weten!

Je voogd

Wat is Nidos? Je zult de naam Nidos regelmatig tegenkomen. Nidos is de voogdij instelling die door de Nederlandse overheid is aangewezen om de voogdij uit te voeren voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Jongeren zoals jij: jongeren onder de achttien jaar, die zonder hun ouders naar Nederland zijn gekomen. Bij Nidos werken voogden. Als jongere heb je meestal contact […]

Lees meer

Je advocaat

Je voogd zorgt ervoor dat je een advocaat krijgt. Dit is iemand die je kunt vertrouwen. Hij of zij staat aan jouw kant. Je advocaat voert namens jou de asielprocedure. Met vragen over je asielprocedure kun je bij je advocaat terecht. Als je denkt dat je advocaat je niet gelooft of te weinig voor je […]

Lees meer

Je mentor

Per 1 januari 2016 worden jongeren met een verblijfsvergunning en ouder dan 14 jaar opgevangen in kleinschalige opvangvoorzieningen (KSO) van Nidos. Deze woningen bestaan uit kleine wooneenheden (kwe’s) en kinderwoongroepen (kwg’s). In deze woningen die door heel Nederland verspreid zijn word je begeleid door een mentor. Soms gebruiken mensen een andere benaming voor de mentor, […]

Lees meer

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor een groot deel voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Als je jonger bent dan 15 jaar, ga je naar een opvanggezin van Nidos. Als je 15 jaar of ouder bent, ga je wanneer je (nog) geen verblijfsvergunning hebt naar een speciale opvanglocatie voor jonge asielzoekers van het COA. […]

Lees meer

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie en is opgericht om belangen van asielzoekers te behartigen. Vluchtelingenwerk geeft je informatie en uitleg over de asielprocedure. Vluchtelingenwerk informeert, adviseert en ondersteunt je persoonlijk bij het doorlopen van deze procedure en bemiddelt bij problemen met andere organisaties. Zij werken hierin nauw samen met je advocaat. Vluchtelingenwerk helpt en ondersteunt […]

Lees meer

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) is een onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie. De medewerkers van de IND voeren met jou gesprekken over jouw identiteit, jouw nationaliteit, de reisroute die jij hebt afgelegd en de reden van het vertrek uit je geboorteland. De medewerkers van de IND onderzoeken jouw persoonlijke verhaal en de situatie in […]

Lees meer

Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is een onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie. Als je geen verblijfsvergunning krijgt, helpen de medewerkers van de DT&V je bij het regelen van de terugkeer naar je land van herkomst. Meer informatie over de DT&V vind je op deze website: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

Lees meer

Internationale Organisatie voor Migratie

De afkorting IOM staat voor Internationale Organisatie voor Migratie.  Het IOM is een onafhankelijke organisatie die wereldwijd migranten ondersteunt. Het IOM kan je helpen wanneer je zelfstandig Nederland wilt verlaten. Het IOM kan jou praktische informatie over terugkeer en herintegratie in je land van herkomst geven en begeleidt je bij het regelen van je vertrek uit Nederland. […]

Lees meer