Nidos Intranet

Raad van Toezicht en Bestuur

Stichting Nidos staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30176667.

Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Nidos:

De heer J. Broertjes, voorzitter

Mevrouw E. Boot, lid

De heer L. Bolsius, lid

De heer W.K. Vlasblom, lid

De heer H.A. Brouwer, lid

Mevrouw D. Ghidei, lid

Samenstelling Directieteam Stichting Nidos:

De heer T. Klijn, bestuurder

De heer O. Topper, directeur jeugdbescherming

De heer J. Murk, directeur opvang

Mevrouw M. Cohen de Lara, directeur bedrijfsvoering

Strategisch adviseurs:

Mevrouw C. Sillevis, expertise

Mevrouw E. Faber, wet- en regelgeving