Nidos Intranet

Raad van Toezicht en Bestuur

Stichting Nidos staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30176667.

Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Nidos:

De heer J. Broertjes, voorzitter

De heer L. Bolsius, lid

De heer W.K. Vlasblom, lid

De heer H.A. Brouwer, lid

Mevrouw H. Zarkeshan, lid

Samenstelling Directieteam Stichting Nidos:

De heer T. Klijn, bestuurder

De heer O. Topper, directeur jeugdbescherming

De heer J. Murk, directeur opvang

Mevrouw M. Cohen de Lara, directeur bedrijfsvoering

Strategisch adviseurs:

Mevrouw C. Sillevis, expertise

Mevrouw E. Faber, wet- en regelgeving