Nidos Intranet

Raad van Toezicht en Bestuur

Stichting Nidos staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30176667.

Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Nidos:

De heer J. Broertjes, voorzitter

Mevrouw E. Boot, lid

De heer J. Wienen, lid

De heer R.I. Andringa, lid

Mevrouw D. Ghidei, lid

Samenstelling Bestuur Stichting Nidos:

De heer T. Klijn, directeur-bestuurder