Nidos Intranet

Organisatie

Voor minderjarige asielzoekers/vreemdelingen die zonder ouders in Nederland aankomen moet volgens de Nederlandse wet de voogdij worden geregeld. Nidos vraagt bij de rechter de voogdij aan. De rechter beslist over de voogdij en of Nidos de voogd wordt.

De voogd is de wettelijk vertegenwoordiger voor alleenstaande minderjarige asielzoekers/vreemdelingen, is verantwoordelijk voor hun welzijn en heeft tot taak de jongeren te beschermen. Bij Nidos werken ongeveer 400 mensen die de taak van voogd hebben. Daarnaast zijn er mensen in ondersteunende functies werkzaam, o.a. op de voogdijadministratie, de juridische afdeling en de afdeling ICT.  Deze mensen ondersteunen de voogden in hun werk en zorgen ervoor dat alles goed loopt binnen de organisatie.

Nidos is een gecertificeerde instelling

In het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg dienen jeugdbeschermingsinstellingen gecertificeerd te zijn, dit is geregeld in de Jeugdwet. De  rijksoverheid heeft het Keurmerkinstituut aangewezen als certificerende instelling.

Nidos is door het Keurmerkinstituut gecertificeerd.

Op de volgende pagina’s vind je meer over Nidos als organisatie.

 

 

Raad van Toezicht en Bestuur

Stichting Nidos staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30176667. Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Nidos: De heer J. Broertjes, voorzitter Mevrouw E. Boot, lid De heer L. Bolsius, lid De heer W.K. Vlasblom, lid De heer H.A. Brouwer, lid Mevrouw D. Ghidei, lid Samenstelling Directieteam Stichting Nidos: De heer T. Klijn, bestuurder […]

Lees meer

Kantoren

Op het hoofdkantoor in Utrecht zijn directie en ondersteunende diensten gehuisvest, zoals staf, voorlichting en de afdelingen juridische zaken, P&O, facilitaire zaken en automatisering. Ook de afdeling voogdijzaken, die de pupillenadministratie onder haar hoede heeft, valt onder het hoofdkantoor. De feitelijke begeleiding van de alleenstaande minderjarige asielzoekers/vreemdelingen gebeurt door jeugdbeschermers. Zij werken decentraal vanuit de regiokantoren. […]

Lees meer

Werken bij Nidos

Op deze pagina vindt u informatie over vacatures bij onze organisatie. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe gekwalificeerde medewerkers voor de functie van jeugdbeschermer of voor een ondersteunende functie. Voor een actueel overzicht van de openstaande vacatures klikt u op ‘lees meer’ onder het kopje ‘vacatures’.

Lees meer

Publicaties

Jaarverslagen Jaarverslag 2020 In dit jaarverslag vindt u informatie over de werkzaamheden, de doelgroepen en de belangrijkste gebeurtenissen in 2020 bij en voor Nidos. In al het werk dat we doen staan onze jongeren centraal. En omdat we ons werk goed willen laten aansluiten bij de wens van al die verschillende jongeren, is het belangrijk […]

Lees meer

Contact

> Hoofdkantoor en de regiokantoren van Nidos Onderstaande kantoren zijn te bereiken op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 09:00-17:00 uur. Nidos werkt met een landelijk centraal telefoonnummer 0885011200 Buiten kantooruren (en op feestdagen) is Nidos, bij zeer urgente zaken, te bereiken op telefoonnummer: 0411650607. —————————————————————————— HOOFDKANTOOR: Maliebaan 99, 3581 CH Utrecht. Postadres: Postbus 13021, 3507 LA […]

Lees meer