Nidos Intranet

PROUD

Eind 2019 is het PROUD-project van start gegaan. Dit is een samenwerking van Nidos met organisaties uit Duitsland, Spanje en Griekenland. Het doel is om meer jongeren op te vangen in kleinschalige opvang om daarmee onder andere hun integratie in het ontvangende land te bevorderen. Nidos is in dit project verantwoordelijk voor het schrijven van een handboek voor de opvang in kleine wooneenheden en het geven van een training aan mentoren. Daarnaast zal in elk partnerland een inventarisatie worden gedaan van de integratiemogelijkheden van de jongeren met als doel daar passende aanbevelingen op te formuleren. Tot slot zullen in Duitsland, Griekenland en Spanje maatjesprojecten worden opgericht om jongeren te ondersteunen bij hun integratie. Meer informatie op: www.nidosineurope.eu