Nidos Intranet

Nidos en Europa

Sinds 2007 onderhoudt Nidos intensieve contacten met organisaties uit andere Europese landen die zich bezighouden met minderjarige alleenstaande vreemdelingen (amv’s). Vanuit het idee om ‘good practices’ met betrekking tot voogdij over amv’s uit te wisselen en een Europees netwerk van voogdijinstellingen op te zetten, zijn er sinds 2008 verschillende Europese subsidies door Nidos aangevraagd. In een aantal projecten is er intensief samengewerkt met partners uit diverse landen. Vanaf 2013 zijn er met Europese subsidies ook projecten gefinancierd die tot doel hadden ervaringen met opvang van amv’s te delen.

Ook voert Nidos een aantal binnenlandse projecten die door de EU gesubsidieerd worden uit. In samenwerking met een aantal partners richt Nidos zich in deze projecten op het verbeteren van de begeleiding van specifieke doelgroepen zoals amv’s uit Eritrea en het opzetten van bijvoorbeeld interculturele mediation en een trauma-geïnformeerde aanpak.

European Guardianship Network (EGN)

Sinds 2019 coördineert Nidos het formaliseren van een Europees netwerk voor organisaties die zich bezighouden met of verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van voogdij voor amv’s. Het belang van een Europees netwerk wordt onderstreept door de Europese Commissie en daaraan verbonden organisaties als EASO (European Asylum Support Office) en FRA (Fundamental Rights Association). Doel van […]

Lees meer

PROUD

Eind 2019 is het PROUD-project van start gegaan. Dit is een samenwerking van Nidos met organisaties uit Duitsland, Spanje en Griekenland. Het doel is om meer jongeren op te vangen in kleinschalige opvang om daarmee onder andere hun integratie in het ontvangende land te bevorderen. Nidos is in dit project verantwoordelijk voor het schrijven van […]

Lees meer

ACT

Dit project wordt door Nidos uitgevoerd met partners uit Bulgarije, Italië en Spanje en is in januari 2020 van start gegaan. ACT staat voor Alternative Care Training en stelt zich tot doel om toegang tot opvang in gezinnen en in kleinschalige voorzieningen te verbeteren voor amv’s van 15 tot 18 jaar. Op basis van onderzoek […]

Lees meer

IMPACT

Het IMPACT project is in januari 2021 van start gegaan. In dit project werken organisaties uit Italië, Frankrijk, Zweden en Nederland samen om opvang in kleinschalige woonvoorzieningen en opvanggezinnen in hun landen een stap verder te brengen. Dit wordt gedaan door voort te bouwen op de resultaten van eerdere projecten en door het uitwisselen van […]

Lees meer