Nidos Intranet

Wonen bij opvangouders

Nidos heeft afspraken met opvanggezinnen met verschillende nationaliteiten. Deze gezinnen zijn bereid om jongeren die onder voogdij van Nidos staan voor een korte of langere periode in huis op te nemen. Veel jongeren hebben namelijk behoefte aan de veiligheid, de warmte en de aandacht van een gezin. In een opvanggezin woon je meestal samen met een opvangvader- en moeder en andere kinderen. Dit kunnen eigen kinderen zijn of kinderen die ook worden opgevangen. Jongeren die jonger zijn dan 15 jaar worden bijna altijd opgevangen in een opvanggezin.

De opvanggezinnen waar Nidos mee werkt, worden gezocht en begeleid door een kleine groep voogden. Deze speciale voogden worden OWG-werkers genoemd. De afkorting OWG staat voor “Opvang en Wonen in Gezinsverband”. De OWG-werker is de contactpersoon voor het opvanggezin en zorgt ervoor dat alles goed loopt. Als je bij een opvanggezin woont, krijg je naast je voogd dus ook te maken met de OWG-werker.