Nidos Intranet

POL-AMV

Als je tussen de 15 en 18 jaar bent, word je gedurende je eerste periode in Nederland (ongeveer 3 maanden) door het COA opgevangen op een speciale locatie, die ook wel de pol-amv (procesopvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen) wordt genoemd. Tijdens de periode op de POL-AMV vinden de activiteiten plaats in het kader van de rust en voorbereidingstermijn. Daarna wordt de algemene asielprocedure doorlopen. Waar je hierna gaat wonen is afhankelijk van of je een asielvergunning krijgt. Als je geen verblijfsvergunning krijgt, blijf je wonen bij het COA.

Als je een verblijfsvergunning krijgt zal de voogd het advies voor een vervolgopvang formuleren. Hierna word je doorgeplaatst naar de voor jou meest geschikte vervolgopvang: opvang in gezinsverband (OWG/Nidos) of KWE/KWG (contractpartners van Nidos).