Nidos Intranet

Opvangvormen – Wonen

Als je bij Nidos onder voogdij staat, zijn er verschillende plaatsen waar je kunt wonen. Als er familie van je in Nederland woont, zal door je voogd bekeken worden of je bij hen kan wonen. Woont er geen familie van je in Nederland en ben je jonger dan 15 jaar, dan zoekt Nidos een opvanggezin voor jou.

Ben je ouder dan 15 jaar en woont er geen familie in Nederland, dan ga je vanuit het aanmeldcentrum (AC) -waar je verblijft bij het COA- door naar de eerste opvang bij het COA. Dit is voor een korte periode van ongeveer drie maanden. Als je geen verblijfsvergunning krijgt, dan blijf je wonen bij het COA. Indien je een verblijfsvergunning krijgt, besluit je voogd welke opvangplek het beste bij jou past. Dit kan een woongroep zijn waar je met maximaal 12 andere jongeren woont of een kleine wooneenheid, een huis waar je met ongeveer vier andere jongeren onder begeleiding woont.

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende opvangplekken.

POL-AMV

Als je tussen de 15 en 18 jaar bent, word je gedurende je eerste periode in Nederland (ongeveer 3 maanden) door het COA opgevangen op een speciale locatie, die ook wel de pol-amv (procesopvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen) wordt genoemd. Tijdens de periode op de POL-AMV vinden de activiteiten plaats in het kader van de […]

Lees meer

KWV

Wanneer je ouder bent dan 13 jaar en na afloop van de Algemene Asielprocedure (AA) niet over een verblijfsvergunning beschikt en of in een Verlengde Asielprocedure zit (VA), dan verhuis je naar een kleinschalige woonvoorziening (kwv) van COA. Je krijgt hier opvang en toegang tot medische zorg. Als minderjarige ben je ook verplicht om naar […]

Lees meer

Wonen bij opvangouders

Nidos heeft afspraken met opvanggezinnen met verschillende nationaliteiten. Deze gezinnen zijn bereid om jongeren die onder voogdij van Nidos staan voor een korte of langere periode in huis op te nemen. Veel jongeren hebben namelijk behoefte aan de veiligheid, de warmte en de aandacht van een gezin. In een opvanggezin woon je meestal samen met een […]

Lees meer

Wonen in een KWE

Jongeren tussen de 15 en 18 jaar oud kunnen door contractpartners van Nidos worden opgevangen in kleine wooneenheden (KWE). Hier wonen jongeren van verschillende nationaliteiten in kleine groepen (ongeveer 4 personen) bij elkaar. De jongeren die in een KWE wonen zijn al redelijk zelfstandig maar nog niet genoeg om helemaal zelfstandig te kunnen wonen. Per vier jongeren is gedurende 28,5 uur […]

Lees meer

Wonen in een KWG

Jongeren tussen de 15 en 18 jaar oud kunnen door contractpartners van Nidos worden opgevangen in kinderwoongroepen (KWG’s). De woongroep is bestemd voor kinderen die nog niet voldoende zelfstandig en weerbaar zijn. In een kinderwoongroep wonen tot maximaal 12 jongeren. In de woongroepen zijn 24 uur per dag mentoren aanwezig. Deze mentoren helpen je met alledaagse dingen zoals […]

Lees meer