Nidos Intranet

Perspectief Opvang Nidos (PON)

In Perspectief Opvang Nidos (PON) worden amv’s met overlastgevend gedrag begeleid en opgevangen voor wie de reguliere amv-opvang minder geschikt of toereikend is.

Het betreft amv’s die kwetsbaar zijn in bijvoorbeeld zorgbehoefte, leeftijd en/of beïnvloedbaarheid. PON is een gespecialiseerde kleinschalige opvang met veel persoonlijke aandacht en intensieve en cultuursensitieve begeleiding. In deze aangepaste setting werken jongeren onder andere aan hun gedrag en hun toekomstperspectief binnen of buiten Nederland.

Voor meer informatie zie: 2e evaluatie Perspectief Opvang Nidos (PON)