Nidos Intranet

Neo – Nidos eigen opvang

In 2016 was er binnen Nidos de behoefte om de pedagogische ideeën met betrekking tot opvang in de praktijk te brengen. Om te voorzien in deze behoefte is Neo opgericht als afdeling van Nidos om een aantal pupillen die bij Nidos onder voogdij staan, in de leeftijd 16-18 jaar, op te vangen en begeleiden in eigen Kleinschalige Wooneenheden (KWE’s).

In de jaren daarna is Neo gegroeid tot een afdeling met zo’n 50 opvangplekken verspreid over verschillende regio’s.

In een KWE wonen drie of vier jongeren die doorstromen vanuit een KWG of een COA-locatie. Jongeren verblijven tot volwassenheid, hierna gaan de jongeren doorstromen naar zelfstandige huisvestiging. Door de week krijgen de jongeren begeleiding van de jongerencoaches. In de nacht en weekenden kunnen ze een bereikbaarheidsdienst benaderen. De begeleiding is gericht op zelfredzaamheid ter voorbereiding naar 18 jaar voor zelfstandig wonen. De begeleiders bieden een veilige plek waar de jongere zich kan ontwikkelen op verschillende leefgebieden: wonen, opleiding, dagbesteding en een netwerk.

Naast de KWE’s heeft Neo een aantal Kinderwoongroepen (KWG’s) waar jongeren in de leeftijd van 14-17 jaar verblijven met 24-uurs begeleiding. In een KWG wonen ongeveer 10 jongeren per groep. De jongerencoaches bieden praktische dagelijkse ondersteuning bij het huishouden, koken, financiën, onderwijs en dagbesteding, met als doel zelfstandig te functioneren. Hiernaast wordt er gewerkt aan schoolgang, dagbesteding en een eigen netwerk opbouwen.

Als Neo proberen we vanuit een pedagogisch kader een zo huiselijk mogelijke sfeer te bieden en een vertrouwde omgeving. Op een proactieve manier spelen we op in wat de jongeren nodig hebben, motiveren en de jongeren positief toekomstperspectief te bieden en zo veel mogelijk maatwerk te leveren.

Neo is actief in de gemeentes Utrecht, Amersfoort, Barneveld (de Glind), Leusden en Assen. In de KWE en KWG wonen enkel jongeren met een verblijfsvergunning, de jongeren die (nog) geen verblijfsvergunning hebben vallen onder opvang en begeleiding van het COA of PON.

Het team van medewerkers bestaat momenteel uit 20 jongerencoaches, twee huismeesters, twee gastvrouwen en diverse stagiairs. De Directeur Opvang en Manager Neo geven leiding aan Neo.

In samenwerking met de afdeling Gedragswetenschappen van Nidos en een aantal jeugdbeschermers is vanaf het eerste moment de Proeftuinmethodiek ontwikkeld. Doel hiervan was om tot een methodiek te komen die werd gedragen door meerdere partijen die betrokken zijn bij deze jongeren. Periodiek wordt deze methodiek gezamenlijk geëvalueerd en aangepast. De Proeftuinmethodiek bestaat uit 3 fases die aansluiten bij het plan van aanpak van de jeugdbeschermer. In de eerste fase staat het ‘landen’ centraal waarbij de jongere tijd krijgt om te wennen en zich veilig te voelen in de nieuwe omgeving. De tweede fase is gericht op vormgeven van dagelijks leven waarbij aandacht is voor het behouden van de eigen cultuur en mogelijkheden om kennis te maken met- en langzaam in te voegen in de nieuwe cultuur. De derde fase staat in het teken van zelfredzaamheid en het maken van de laatste stappen naar 18 jaar.

Centraal in de methodiek staat het motto ‘het vluchten stopt hier’. Onderweg maar ook in Nederlandse opvangcentra hadden veel van onze jongeren het gevoel op de vlucht te zijn. Het verkrijgen van een verblijfsstatus en de plaatsing in de KWE is een grote stap om de rust, veiligheid en geborgenheid terug te krijgen. Neo levert zo veel mogelijk maatwerk en inmiddels hebben wij een groot netwerk van professionals en vrijwilligers opgebouwd in de gemeentes waar wij actief zijn. Zo kunnen we zorg op maat leveren voor al onze jongeren.

Voor vragen over Neo kunt u contact opnemen met ons kantoor in Utrecht. U wordt dan in verbinding gesteld met de juiste persoon.