Nidos Intranet

Opvang

Urgente oproep uitbreiding opvangplekken alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Opvangmodel amv’s

In het opvangmodel is zowel geregeld op welke wijze alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) worden opgevangen -primair aan de hand van leeftijd en verblijfsstatus-, als de taakverdeling in de uitvoering tussen COA en Nidos.

Nidos biedt volgens dit model opvang aan:
• Amv’s t/m 14 jaar met en zonder status in opvanggezinnen (zie de pagina’s OWG op deze website)
• Amv’s van 15 jaar en ouder met vergunning binnen de kleinschalige opvang; in de vorm van KWE(+) en KWG

Kleinschalige opvang Nidos

Nidos biedt zelf binnen de Nidos eigen opvang (Neo) kleinschalige opvang aan amv’s met status. Lees hier meer over Neo.

Daarnaast is de kleinschalige opvang via een aanbestedingsconstructie belegd bij contractpartners verspreid over heel Nederland.

Binnen de kleinschalige opvang wordt er een onderscheid gemaakt tussen opvang in kleine wooneenheden (KWE) en kinderwoongroepen (KWG).

PON

Naast de kleinschalige opvang en opvanggezinnen, biedt Nidos met Perspectief Opvang Nidos (PON) gespecialiseerde kleinschalige opvang met intensieve en cultuursensitieve begeleiding voor een specifieke groep amv’s. Lees hier meer over PON.