Nidos Intranet

Opvang

Urgente oproep uitbreiding opvangplekken alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Opvangmodel amv’s

In het opvangmodel is zowel geregeld op welke wijze alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) worden opgevangen -primair aan de hand van leeftijd en verblijfsstatus-, als de taakverdeling in de uitvoering tussen COA en Nidos.

Nidos biedt volgens dit model opvang aan:
• Amv’s t/m 14 jaar met en zonder status in opvanggezinnen (zie de pagina’s OWG op deze website)
• Amv’s van 15 jaar en ouder met vergunning binnen de kleinschalige opvang; in de vorm van KWE(+) en KWG

Kleinschalige opvang Nidos

Nidos biedt zelf binnen de Nidos eigen opvang (Neo) kleinschalige opvang aan amv’s met status. Lees hier meer over Neo.

Daarnaast is de kleinschalige opvang via een aanbestedingsconstructie belegd bij zeven contractpartners.

Binnen de kleinschalige opvang wordt er een onderscheid gemaakt tussen opvang in kleine wooneenheden (KWE) en kinderwoongroepen (KWG).

Aanbesteding Kleinschalige Opvang AMV’s 2023 van start

Op 1 juli 2022 heeft Nidos de aanbesteding KSO AMV 2023 gepubliceerd op TenderNed, het online platform voor aanbestedingen. Het gaat om het opvangen van AMV’s in KWE’s, KWE+ en KWG’s. De overeenkomsten van Nidos met de huidige contractpartners lopen tot aan het einde van dit jaar (2022).

Op basis van de aanbestedingsdocumenten kunnen huidige en nieuwe aanbieders een offerte bij Nidos indienen. Een speciaal hiervoor opgezette commissie beoordeelt vervolgens deze offertes. Op 1 januari 2023 start dan de nieuwe contractperiode voor de geselecteerde aanbieders.

KWE

Jongeren tussen de 15 en 18 jaar oud kunnen door contractpartners van Nidos worden opgevangen in kleine wooneenheden. Hier wonen jongeren van verschillende nationaliteiten in kleine groepen (ongeveer 4 personen) bij elkaar. De jongeren die in een KWE wonen zijn al redelijk zelfstandig maar nog niet genoeg om helemaal zelfstandig te kunnen wonen. Per vier jongeren is gedurende 28,5 uur per week een mentor aanwezig die de jongeren begeleid richting zelfstandigheid (bij 18).

KWG

Jongeren tussen de 15 en 18 jaar oud kunnen door contractpartners van Nidos worden opgevangen in kinderwoongroepen (KWG’s). De woongroep is bestemd voor kinderen die nog niet voldoende zelfstandig en weerbaar zijn. In een kinderwoongroep wonen maximaal 12 jongeren. Op de woongroepen zijn 24 uur per dag mentoren aanwezig. Deze mentoren helpen de jongeren met alledaagse dingen en begeleiden hen richting zelfstandigheid (bij 18).

Taakstelling

Amv’s worden bij verhuizing van het COA naar de kleinschalige opvang direct geteld voor de taakstelling van de ‘ontvangende’ gemeente. De voogdij, opvang en begeleiding vanuit Nidos en de mentoren (van de contractpartners) eindigt op het moment dat de jongere de leeftijd van 18 bereikt. Vanaf 17 jaar wordt samen met de gemeente de overgang 18-/18+ voorbereid. Vanaf 18 is de gemeente (financieel) verantwoordelijk voor deze statushouder.
Dit houdt in dat de gemeente verantwoordelijk is voor vervolghuisvesting, vervolgbegeleiding en evt. inkomensondersteuning. Voor meer informatie zie de handreiking van de VNG/Nidos ‘overdracht van amv’s die 18 jaar worden’.

Vanaf 1 januari 2023 gaat de nieuwe handreiking “Overgang bij amv’s met een verblijfsvergunning die 18 jaar worden” in werking. Meer informatie volgt spoedig.

PON

Naast de kleinschalige opvang en opvanggezinnen, biedt Nidos met Perspectief Opvang Nidos (PON) gespecialiseerde kleinschalige opvang met intensieve en cultuursensitieve begeleiding voor een specifieke groep amv’s. Lees hier meer over PON.