Nidos Intranet

Veiligheid

Als er een vermoeden bestaat dat een kind in een onveilige omgeving opgroeit, dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden bij iemand die in vertrouwen kan worden genomen.

Als Nidos de voogd is van de betreffende jongere kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar meldpunt@nidos.nl Dit mag anoniem. Meld wel duidelijk hetgeen geconstateerd is of wat de vermoedens zijn en welk kind het betreft (adres, school etc.).

Er kan sprake zijn van kindermishandeling. Dit betekent niet alleen lichamelijk geweld zoals met opzet slaan, schoppen of seksueel misbruik. Ook zaken als te weinig zorg geven, schelden en kleineren vallen onder kindermishandeling. Iedereen die vermoedt dat een jeugdige mishandeld wordt heeft het recht dat te melden aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (het AMK): een docent, een politiefunctionaris, een verpleegkundige, buren of familie.