Nidos Intranet

Klachten

In het contact met Stichting Nidos kun je te maken krijgen met verschillende medewerkers binnen onze organisatie. De directie hoopt dat jij goed met hen kan samenwerken.

Toch kan het gebeuren dat jij je minder goed, of zelfs slecht, behandeld voelt. Het beste is dan natuurlijk om dit direct uit te praten met de medewerker waar het om gaat. Als dat niet lukt en je wilt het hogerop zoeken, dan kan dat ook.

Dat gaat als volgt:

Je kunt een gesprek aanvragen met de regiomanager op het kantoor in jouw regio. Weet je dit adres niet, dan kun je deze informatie verkrijgen via het kantoor te Utrecht, telefoonnummer: 0885011200.

De regiomanager zal zorgen voor de behandeling van jouw klacht door een gesprek met jou en – bij voorkeur – de betreffende medewerker.

Als je niet tevreden bent met het antwoord van de regiomanager, kun je jouw klacht voorleggen aan de directeur – bestuurder.

Je kan schrijven of mailen naar:

Stichting Nidos
Postbus 13021
3507 LA Utrecht
Telefoonnummer: 0885011200
directie@nidos.nl

Biedt dit ook geen oplossing dan kun je jouw klacht voorleggen aan een klachtencommissie. Deze klachtencommissie bestaat uit drie personen; een voorzitter en twee commissieleden die niet werkzaam zijn voor stichting Nidos. In deze commissie mag niet iemand zitten over wie de klacht is ingediend. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de klachtencommissie.

Namens de directie,

De heer T. Klijn