Nidos Intranet

Veiligheid en klachten

Ieder kind heeft het recht in een veilige omgeving op te groeien. Wanneer het vermoeden bestaat dat dit niet gebeurt moet dit zo snel mogelijk gemeld worden bij de organisatie die verantwoordelijk is voor het kind.

Op deze pagina vindt u informatie bij wie u terecht kunt in deze situaties.

Ook kan het zijn dat u een klacht heeft over de organisatie Nidos of over de werkwijze van een jeugdbeschermer. U kunt dan een klacht indienen. Tot slot heeft Nidos een speciale vertrouwenspersoon voor opvangouders. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze onderwerpen.

Veiligheid

Als er een vermoeden bestaat dat een kind in een onveilige omgeving opgroeit, dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden bij iemand die in vertrouwen kan worden genomen. Als Nidos de voogd is van de betreffende jongere kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar meldpunt@nidos.nl Dit mag anoniem. Meld wel duidelijk […]

Lees meer

Klachten

In het contact met Stichting Nidos kun je te maken krijgen met verschillende medewerkers binnen onze organisatie. De directie hoopt dat jij goed met hen kan samenwerken. Toch kan het gebeuren dat jij je minder goed, of zelfs slecht, behandeld voelt. Het beste is dan natuurlijk om dit direct uit te praten met de medewerker […]

Lees meer

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon voor opvangouders van jongeren die bij Nidos onder voogdij staan Wie ben ik: Mijn naam is Esseline McKenzie en ik ben 56 jaar. Mijn vader was Surinaams (daar komt de naam Esseline vandaan) en mijn moeder was Nederlands. Ik ben geboren in Nederland maar heb samen met mijn Engelse man heel veel gereisd over […]

Lees meer