Nidos Intranet

Veiligheid en klachten

Ieder kind heeft het recht in een veilige omgeving op te groeien. Wanneer het vermoeden bestaat dat dit niet gebeurt moet dit zo snel mogelijk gemeld worden bij de organisatie die verantwoordelijk is voor het kind.

Op deze pagina vindt u informatie bij wie u terecht kunt in deze situaties.

Ook kan het zijn dat u een klacht heeft over de organisatie Nidos of over de werkwijze van een jeugdbeschermer. U kunt dan een klacht indienen. Tot slot heeft Nidos een speciale vertrouwenspersoon voor opvangouders. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze onderwerpen.

Veiligheid

Als er een vermoeden bestaat dat een kind in een onveilige omgeving opgroeit, dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden bij iemand die in vertrouwen kan worden genomen. Als Nidos de voogd is van de betreffende jongere kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar meldpunt@nidos.nl Dit mag anoniem. Meld wel duidelijk […]

Lees meer

Klachten

In het contact met onze instelling kunt u te maken krijgen met verschillende medewerkers van stichting Nidos. De directie hoopt dat de samenwerking tussen u en onze medewerkers goed verloopt. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de samenwerking of de geboden hulpverlening, of bent u van mening dat u niet juist […]

Lees meer

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon voor Opvang en Wonen in Gezinsverband (OWG). Wie ben ik: Mijn naam is Esseline McKenzie en ik ben 56 jaar. Mijn vader was Surinaams (daar komt de naam Esseline vandaan) en mijn moeder was Nederlands. Ik ben geboren in Nederland maar heb samen met mijn Engelse man heel veel gereisd over de wereld (van […]

Lees meer