Nidos Intranet

Veiligheid

Het is belangrijk dat je opgroeit in een omgeving waar jij je veilig voelt. Voel jij je niet veilig meld dit dan zo snel mogelijk. Er kan zelfs sprake zijn van kindermishandeling. Kindermishandeling betekent bijvoorbeeld dat je geslagen, geschopt of seksueel misbruikt wordt. Of dat je getuige bent van huiselijk geweld. Maar ook te weinig zorg krijgen, uitgescholden of gekleineerd worden is kindermishandeling. Let op: kindermishandeling is nooit jouw schuld!

Blijf niet rondlopen met je vragen en problemen,  maar praat er zo snel mogelijk over met iemand die je vertrouwt. Bijvoorbeeld je voogd, een leraar, iemand uit je familie of een vriend of vriendin. Ook kun je terecht bij de kindertelefoon op telefoonnummer: 0800-0432.

Je kunt ook een mail sturen naar een speciaal emailadres van Nidos: meldpunt@nidos.nl. Als wij een mail ontvangen, zullen wij direct contact met jou opnemen om je verhaal helder te krijgen. Vervolgens zal gezamenlijk met jou gekeken worden hoe we het snelst tot een goede oplossing kunnen komen.