FAQ’s en handige tips

Zoek in onze veelgestelde vragen:

Interculturele mediation

De intercultureel mediator is een bemiddelaar met een culturele achtergrond. De betrokken mediator heeft vrijwel altijd dezelfde culturele achtergrond als de jongere en spreekt dezelfde taal en/of dialecten. Daarnaast heeft de intercultureel mediator goed inzicht in en begrip van de Nederlandse taal en cultuur.

Een intercultureel mediator faciliteert een open gesprek, waarin extra aandacht is voor culturele aspecten. De intercultureel mediator is onpartijdig, onafhankelijk en neutraal. De intercultureel mediator zorgt ervoor dat het wederzijdse begrip groeit en de samenwerking prettiger verloopt.

Mediation is een bemiddeling tussen twee of meerdere partijen. Intercultureel betekent ‘tussen verschillende culturen’. In de Nidos-context betreft dit een cultuur sensitieve bemiddeling tussen de jongere en de jeugdbeschermer.

Het doel van een interculturele mediation is, dat er een culturele brug wordt gebouwd tussen de jongere en de jeugdbeschermer, zodat zij elkaar en elkaars perspectieven beter begrijpen. Doordat de verbinding cultureel ondersteund wordt, zal de samenwerking prettiger verlopen.

ICM is de afkorting voor interculturele mediation.

Een interculturele mediator kan worden aangevraagd via de jeugdbeschermer. De aanvraag wordt in behandeling genomen door team ICM, waarna er een koppeling wordt gemaakt met een mediator.

De jeugdbeschermer dient een aanvraag in voor een ICM. De aanvraag wordt behandeld door ‘team aanvragen’ en er wordt een mediator gekoppeld. Hierna zal er, samen met de jeugdbeschermer en de pupil, een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Tijdens dit driegesprek wordt er een plan van aanpak afgestemd. Er vinden vervolggesprekken plaats met de pupil, welke worden teruggekoppeld aan de jeugdbeschermer. Tot slot geeft de intercultureel mediator een (cultureel) advies mee, zowel aan de jeugdbeschermer als de jongere, waarna het traject wordt afgerond.

In geval van een veerkracht-traject (traumabehandeling), kan een gespecialiseerde intercultureel mediator ingezet worden. De mediator heeft dan een ondersteunende rol.

Enkel op verzoek van de jongere en/of de jeugdbeschermer, zal de intercultureel mediator in gesprek gaan met bijv. een mentor, een woonbegeleider, een advocaat, een behandelaar of ambulant begeleider.

De intercultureel mediator spreekt wel dezelfde taal als de jongere, maar de mediator is er niet om alleen te vertalen. De taak van een intercultureel mediator, is om de culturele vertaalslag te makken tussen de jongere en de jeugdbeschermer.