Nidos Intranet

Kantoren

Op het kantoor in Utrecht zijn directie en ondersteunende diensten gehuisvest, zoals staf, voorlichting en de afdelingen juridische zaken, P&O, facilitaire zaken en automatisering. Ook de afdeling voogdijzaken, die de pupillenadministratie onder haar hoede heeft, valt onder dit kantoor.

De feitelijke begeleiding van de alleenstaande minderjarige asielzoekers/vreemdelingen gebeurt door jeugdbeschermers. Zij werken decentraal vanuit de regiokantoren. De dagelijkse aansturing van de regiokantoren gebeurt door een regiomanager. Hij/zij geeft leiding aan de medewerkers op het regiokantoor en is verantwoordelijk voor het kantoor. De regiomanager onderhoudt contacten met diverse ketenpartners en instanties waarmee de pupillen te maken hebben.
Ieder regiokantoor is verantwoordelijk voor de aan haar toegewezen pupillen. Elk kantoor heeft de zorg over gemiddeld 250 pupillen.

Voor de contactgegevens van Nidos klik hier.