Nidos Intranet

Waar Nidos voor staat

Missie Nidos

Missie van Nidos Nidos voert als gecertificeerde instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, voogdij uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de ondertoezichtstelling voor kinderen door of voor wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met respect voor […]

Lees meer

Visie Nidos

Visie van Nidos De alleenstaande minderjarige vreemdeling, maar ook het vluchtelingenkind met ouders, heeft op enig moment zijn eigen vertrouwde omgeving moeten verlaten. Hij moet zich vervolgens in een voor hem geheel nieuwe sociaal-maatschappelijke en culturele omgeving verder ontwikkelen tot zelfstandig volwassene en zich daar ook toe verhouden. De sociaal culturele ontworteling, de geringe kennis […]

Lees meer

Methodiek

Nidos heeft haar methodieken voor voogdij en ots vastgelegd in respectievelijk “Jong en Onderweg” (2009) en “Ouderschap en onzekerheid” (2009). De beide methoden zijn in eigen beheer ontwikkeld. De methoden sluiten aan bij de toenmalige best practices als “Delta” en “Beter beschermd” en zijn tot stand gekomen in een wisselwerking tussen theorie en praktijk. Kern […]

Lees meer

Visie van Nidos op terugkeer

In de begeleiding van alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) is Nidos steeds op zoek naar aansluiting bij de realiteit van de kinderen. Het onderwerp terugkeer is al jaren zo een realiteit van ama’s waarbij medewerkers van Nidos steeds op zoek zijn naar een effectieve manier van belangenbehartiging en begeleiding. Een krachtige aanpak door de voogd kan bijdragen […]

Lees meer