Nidos Intranet

Waar Nidos voor staat

Missie Nidos

Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. Deze taak wordt uitgevoerd door professionals die, met respect voor de eigen culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen, de regie voeren over zijn ontwikkeling […]

Lees meer

Visie Nidos

De AMA (alleenstaande minderjarige asielzoeker) heeft op enig moment zijn eigen vertrouwde omgeving moeten verlaten om zich vervolgens in een voor hem geheel nieuwe sociaal-maatschappelijke en culturele omgeving verder te ontwikkelen tot zelfstandige volwassene. De culturele ontworteling, de geringe kennis van- en inbedding in die nieuwe omgeving, tezamen met zijn vreemdelingrechtelijke positie maakt hem kwetsbaar […]

Lees meer

Methodiek

Nidos heeft haar methodieken voor voogdij en ots vastgelegd in respectievelijk “Jong en Onderweg” (2009) en “Ouderschap en onzekerheid” (2009). De beide methoden zijn in eigen beheer ontwikkeld. De methoden sluiten aan bij de toenmalige best practices als “Delta” en “Beter beschermd” en zijn tot stand gekomen in een wisselwerking tussen theorie en praktijk. Kern […]

Lees meer

Visie van Nidos op terugkeer

In de begeleiding van alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) is Nidos steeds op zoek naar aansluiting bij de realiteit van de kinderen. Het onderwerp terugkeer is al jaren zo een realiteit van ama’s waarbij medewerkers van Nidos steeds op zoek zijn naar een effectieve manier van belangenbehartiging en begeleiding. Een krachtige aanpak door de voogd kan bijdragen […]

Lees meer