Zwemveiligheid

Geen zwemdiploma, is niet zwemmen

Intussen weten we allemaal dat zwemmen in Nederland grote risico’s met zich mee kan brengen. Dat geldt voor de (drukke) zwembaden, maar zeker in open water. Stromingen in de rivieren, eb en vloed, muien in de zee en de verraderlijk koude onderstromen in plassen kosten jaarlijks aan meerdere kinderen, jongeren en volwassenen het leven. 

Jongeren en kinderen zonder de zwemdiploma’s A en B kunnen feitelijk niet zwemmen! En zelfs voor kinderen met deze diploma’s geldt dat oefenen nodig blijft. 

Zonder diploma’s mag je dus geen wateractiviteiten doen met uitzondering van pootjebaden onder toezicht. Met het diploma A houdt het op bij zwemmen in ondiep water (tot aan je middel) en met voldoende toezicht. Om goed te kunnen zwemmen in open water is diploma C een vereiste. Zwemmen in de grote rivieren is altijd levensgevaarlijk en voor zwemmers in zee geldt dat ze echt de diploma’s A, B en C moeten hebben. In alle zwemgelegenheden – binnen en buiten – moeten aanwijzingen van de strandwachten en badmeesters goed nakomen worden.

Deze vragen helpen je om de zwemveiligheid (of onveiligheid) in te schatten:

  • Welke zwemdiploma's heb je?
  • Heb je zwemlessen gevolgd?
  • Ga je nu nog naar zwemlessen toe?
  • Ga je wel eens zwemmen? 
  • Praat je over zwemveiligheid met jouw opvangouder en de jeugdbeschermer?

Hieronder vind je nog belangrijke informatie van de website van Pharos met informatie over de gevaren van zwemmen in rivieren en het springen van bruggen. Arabisch | Tygrinya

Nog geen zwemdiploma?

In Nederland krijgt iedereen zwemles en wij kunnen je hierbij helpen. Vraag jouw jeugdbeschermer over de zwemveiligheid en de vergoedingen.