Wie worden opgevangen

De kinderen om wie het gaat

Jaarlijks komen veel kinderen zonder ouders naar Nederland en vragen asiel aan. Zij moeten hun geboorteland verlaten vanwege ongewenste omstandigheden en worden ook wel alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) genoemd.

Informatie over de jongeren & hun situatie

De leeftijd varieert van 0 tot 18 jaar, maar de grootste groep is 14 jaar of ouder. Ze komen uit vele continenten en landen. Ama’s zijn meestal gevlucht uit hun eigen land omdat ze zich bedreigd voelden vanwege oorlog, chaos, onrust of andere slechte leefomstandigheden. 

Sommigen werden door hun ouders of familie naar een veilig land gestuurd. Anderen kwamen zelf per boot, vliegtuig of met een vrachtauto. Een klein deel van deze kinderen reisde met broertjes, zusjes of andere familie mee, maar het merendeel reisde met een reisbegeleider of kwam alleen.

Aan de ene kant hebben deze kinderen veel meegemaakt, maar aan de andere kant hebben ze vaak een ‘normaal’ gezinsleven gekend, waardoor ze een goede ontwikkelingsbasis hebben. Deze goede basis werd echter verstoord door oorlog of een andere bedreigende situatie.

Het onzekere toekomst perspectief

Voor veel van deze kinderen is het onzeker of ze in Nederland mogen blijven wonen. Een groot aantal kinderen zal uiteindelijk terug moeten keren naar het land van herkomst, ook al zijn de omstandigheden daar soms onzeker. Het is de overheid, de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), die hierover beslist. De voogd en het gezin hebben hier geen invloed op. 

Ook komt het voor dat er onverwachts familie naar Nederland komt. Nidos streeft er in dat geval naar om het kind te herenigen met zijn/haar familie. 

Tijdens de screening van opvanggezinnen wordt er aandacht besteed aan het onzekere toekomstperspectief en de mogelijkheid tot hereniging met biologische ouders of familie.